Třetí oko – Jak jej otevřít, aktivovat a poznat, že je aktivní

Třetí oko je sídlem intuice a bránou do duchovních světů. Propojuje fyzické tělo s vesmírem a umožňuje vhled do jiných dimenzí. Nachází se uprostřed čela nad obočím, na čemž se shodují různé kultury napříč historií. Třetí oko neboli šestá čakra (jedno ze sedmi hlavních energetických center organizmu) je orgánem mimosmyslového vnímání.

 

V kombinaci s vědeckými poznatky

Při snaze o racionální vysvětlení fenoménu intuice čili šestého smyslu bývá třetí oko ztotožňováno s epifýzou, tj. nadvěskem mozkovým též zvaným šišinka. Epifýza je žlázou s vnitřní sekrecí, která se nachází v mozku, v místě shodujícím se s umístěním šesté čakry. Nadvěsek mozkový je úzce spojen s vnímáním světla. Tím, že mimo jiné produkuje hormon melatonin, ovlivňuje náš denní rytmus včetně spánku, imunitní systém a činnost pohlavních žláz. Navíc bylo zjištěno, že v šišince se nachází větší množství serotoninu (hormonu štěstí) než v jiných částech mozku. Serotonin je důležitým přenašečem nervových vzruchů, při jehož nedostatku dochází k výkyvům nálady, depresím a poruchám spánku.

 

Zavřené versus otevřené

Třebaže je třetí oko orgánem, kterým disponujeme všichni, ne každý z nás jej aktivně využívá. Může  být dokonce zavřené a jeho funkce pouze latentní. Takový stav se zdá být výhodný pro osoby, jež zcela pozbývají víry v duchovní rozměr člověka a jsou ryze materiálně a racionálně založené. Dá se však předpokládat, že většina z nás má své třetí oko otevřené. Pouze jej neumíme aktivizovat.

Může se také přihodit, že někteří jedinci mají šestou čakru plně aktivní, aniž by o to vědomě usilovali. Takový stav je nebezpečný u osob na nižším stupni duchovního vývoje. Informace, které skrze něj přijímají, neumí dostatečně zpracovat, a vedle potíží typu bolesti hlavy a spánkové deprivace jim hrozí i psychické problémy.

Zablokované třetí oko se projevuje ztrátou víry ve vyšší smysl života. Člověk trpí pocity vyčerpání, není schopen samostatně fungovat, činit podstatná rozhodnutí a konstruktivně plánovat. Mnohdy se též dostavují spánkové problémy a poruchy koncentrace.

Lidé, jejichž třetí oko je otevřené a aktivní se vyznačují mimořádnými schopnostmi. Nečiní jim potíže napojit se na vesmírný kanál (channeling) a získávat informace z astrálního světa. Dokáží komunikovat s duchovními bytostmi a vidí lidskou auru. Řídí se intuicí, mívají předtuchy, aktivně ovládají telepatii či jsou obdařeni jasnozřivostí. Díky svým spirituálním schopnostem si uvědomují koexistenci hmotného a duchovních světů, díky čemuž mohou žít v jakémsi odtržení od běžné reality.

Techniky aktivizace

Za účelem otevření a aktivování třetího oka lze praktikovat několik technik. Jednou z nejdoporučovanějších je meditace, ideálně doplněná o recitování manter a vizualizaci se zaměřením se na bod, v němž se třetí oko nachází. Není bez zajímavosti, že při dechových cvičeních, která jsou nedílnou součástí meditace, dochází ke zvýšenému okysličení právě té části mozku, v niž je uložena epifýza.

Další možností je hledění do zrcadla. Nejlépe při ztlumeném světle pozorujte svou tvář v zrcadle a koncentrujte pohled na bod šesté čakry. V klidu a pravidelně dýchejte. Asi po dvou až třech minutách byste měli ucítit proud energie směrem od krku nahoru.

K omezení fyzického a naopak aktivování vnitřního zraku slouží dále soustředěný pohled do křišťálové koule nebo plamene svíčky. Opět vytrvejte několik minut, přičemž svou mysl zaměřte výlučně na třetí oko.

Vhodnou metodou aktivizace je rovněž akupresura.Jemným masírováním středu čela třetí oko příjemně stimulujete.

Centrum spirituality je navíc možné aktivovat přikládáním polodrahokamů, jmenovitě ametystu, azuritu a chryzokolu. V tomto případě se využívá nejen jejich pozitivní energie, ale také barvy. Indigová a fialová jsou tradičními barvami šesté čakry.

Závěrem nutno dodat, že máte-li skutečný zájem o probuzení spirituálních schopností, je nanejvýš vhodné, abyste aktivizací třetího oka pouze doplnili celkovou harmonizaci svého životního stylu včetně přechodu k vhodné nezátěžové stravě.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu