Co je to panenský pergamen a k čemu slouží

Nejeden středověký kabalistický (kabala = židovská mystika) a alchymistický spis zmiňuje užití tzv. panenského pergamenu. V čem se lišil od pergamenů standardních a jaké využití pro něj platilo, objasňuje následující článek.

Pergamen jako nejdůležitější psací materiál středověku

Používání pergamenu jako psacího materiálu se datuje od 2. století př. n. l.. Název je odvozen od maloasijského města Pergamon, v němž byl podle legendy poprvé užit ve větším měřítku, a sice pro potřeby tamní rozsáhlé knihovny. Nicméně archeologické nálezy dokládají, že jeho zavedení probíhalo postupně, a pergamenové svitky se tak mohly objevit již dříve. První národy, které s ním pracovaly byli Řekové, Hebrejci, Aramejci a Egypťané. Během raného středověku (5. – 11. stol.) se rozšířil po Evropě a na vrcholu popularity mezi psacími potřebami se ocitl v období vrcholného středověku (11. – 14. stol.)

Výroba pergamenu bývala situována tam, kde byl i jeho největší odbyt, tj. do klášterů a univerzit. Až od 13. století vznikaly cechy tzv. pergameníků. Nejčastěji sloužil k zápisu úředních písemností a literárních textů sakrálního i světského obsahu.

Postup výroby

Ve zkratce se dá říci, že se pergamen vyrábí obrušováním a hlazením zvířecích kůží. Celý proces se skládá z několika fází. Kůže – ovčí, kozí, telecí či oslí – se nejprve vypere, následně se z ní nahrubo odstraní srst a svalovina a tento meziprodukt se poté namočí do vápenaté vody. Tím se kůže očistí od zbývajících nečistot. Dalším krokem je napínání na rámy, vlhčení, bělení, obrušování (obvykle pemzou) a sušení. Výroba pergamenu trvá šest až dvanáct týdnů.

Jednou z jeho velkých výhod je možnost reskribování. Tímto termínem se označuje vyškrabávání původního textu, díky kterému lze pergamen opakovaně použít. Někdy se reskribování kombinovalo s namáčením do mléka, do nějž se vpil inkoust staršího textu. Již nepoužitelné pergameny našly uplatnění při výrobě knižní vazby.

Pergamenum virgineum

Nejjemnější a téměř průsvitný pergamen zhotovený z kůže ještě nenarozených jehňat, kůzlat nebo dobytčat bývá označován jako pergamen panenský, případně charta virginea, pergamenum virgineum (oba názvy pochází z latiny) či velín. Tento psací materiál býval velice drahý. Užíval se vzácně a své uplatnění nalezl mimo jiné v okultních vědách.

Z tohoto důvodu měla již výroba panenského pergamenu probíhat rituálně. Doporučovalo se při ní pronášení příslušných modliteb a zaříkávadel a měla být načasována tak, aby k ní došlo za příznivých hvězdných konstelací. Např. na vigilii, tj. v předvečer, sv. Jana Křtitele (24. 6.). Tedy v období kolem letního slunovratu.

K čemu lze panenský pergamen použít

Třebaže se s panenským pergamenem pracovalo nejvíce v době středověku, jeho magických účinků lze využít i v dnešní době. Na druhou stranu jsme snad dnes o něco dále v tom směru, že si uvědomujeme absolutní nehumánnost, s jakou se tento materiál vyrábí. A proto si alespoň pro ilustraci uveďme několik veřejnosti dostupných příkladů, v nichž se osvětluje jeho využití.

  • Uzření budoucnosti ve spánku: Na PP (panenský pergamen) zapište konkrétní dotaz týkající se vaší budoucnosti a jméno anděla, který vám má otázku zodpovědět. Složený PP vložte pod polštář a usínejte s uchem nad ním.
  • Získání milované bytosti: Na PP napište jméno osoby, po jejíž lásce toužíte. Pergamen následně spalte nad plamenem svíce a popel z něj noste u sebe, dokud vás kýžená osoba nevyhledá.
  • Úspěch v loterii: Na PP napište modlitbu, v níž poprosíte duchovní bytosti o štěstí při hře. Složený PP vložte pod polštář a usínejte s uchem nad ním.
  • Výroba amuletů: Z PP si vyřízněte amulet požadovaného tvaru a narýsujte na něj ochranné magické symboly.
  • Kontakt s duchovními bytostmi (dobrými i zlými): Na PP napište jméno astrální bytosti, se kterou se chcete spojit, a připojte též její symbol či pečeť. Pokud se PP tohoto typu dá pohltit zvířeti, např. žábě nebo ptáku, lze jej využít k ovlivnění počasí.

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že psaní na panenský pergamen odpovídalo jakési středověké formě channelingu neboli napojení se na vesmírný kanál. Skrze tento magický psací materiál docházelo k čerpání informací z astrálních světů a ke kontaktu s duchovními bytostmi.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu