osobní rozvoj

admin

Jak rozvinout šestý smysl – 8 rad

Jako šestý smysl označujeme schopnost intuitivního poznání. Na rozdíl od zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu, s jejichž pomocí vnímáme materiální podstatu světa, intuice dává proniknout k duši a umožňuje

Přečíst článek
admin

Minulé životy – Z nebe zpátky na zem

Víra v minulé životy je podmíněna mírou racionality a spirituality každého z nás. Připustíme-li, že člověk je tvor „dvojitý“ sestávající se ze smrtelného těla a nesmrtelného ducha, musíme se logicky ptát,

Přečíst článek
admin

Obranné mechanismy vnitřního Já

Dualita lidského bytí založená na koexistenci a kooperaci duševní stránky s hmotným tělem má svůj odraz v obranných mechanismech imunitního systému. V analogii k imunitě biologické (viz Posílení imunity) hovoříme o tzv.

Přečíst článek
admin

Archetypy – Duševní dědictví lidstva

Teorii archetypů vypracoval a proslavil významný švýcarský psychiatr, psycholog, myslitel a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung (1875–1961). Ten se zabýval strukturou osobnosti a chápal ji jako systém tří

Přečíst článek
Zavřít menu