Spiritualita

admin

Jak rozvinout šestý smysl – 8 rad

Jako šestý smysl označujeme schopnost intuitivního poznání. Na rozdíl od zraku, sluchu, čichu, chuti a hmatu, s jejichž pomocí vnímáme materiální podstatu světa, intuice dává proniknout k duši a umožňuje

Přečíst článek
admin

Minulé životy – Z nebe zpátky na zem

Víra v minulé životy je podmíněna mírou racionality a spirituality každého z nás. Připustíme-li, že člověk je tvor „dvojitý“ sestávající se ze smrtelného těla a nesmrtelného ducha, musíme se logicky ptát,

Přečíst článek
admin

Jak funguje zákon přitažlivosti

Zákon přitažlivosti je jedním z hlavních kosmických zákonů. Stejně jako ve rčení, kde vrána k vráně sedá, i zde platí, že podobný podobného si hledá. Naše emoce, myšlenky a činy

Přečíst článek
Zavřít menu