Samovznícení lidského těla (SHC) – Pravda nebo výmysl?

Fenomén samovznícení živé či nedávno zemřelé osoby fascinuje i děsí lidstvo stovky let. Již jen teoretické úvahy o možnosti spontánního vzplanutí rozdělují veřejnost na dva tábory. Jedni o něm v nejmenším nepochybují, druzí jej považují za absolutní výmysl. K čemu se přikloníte vy?

 

V jednom ohni

Samovznícení lidského těla neboli SHC (z angl. Spontaneous Human Combusion) bývá popisováno jako vzplanutí lidské bytosti bez přítomnosti vnějšího zdroje ohně. Nejstarší evidovaný případ sahá do 17. století. Zmínky o tomto jevu lze ale vystopovat i v dřívějších dobách. Do současnosti bylo zaznamenáno přes 200 případů, naštěstí žádný v České republice.

Na základě vyšetřování jednotlivých SHC bylo zjištěno několik společných rysů. Většinu uhořelých představují starší osaměle žijící lidé. Nalezené ostatky bývají ohořelé jen zčásti a terčem plamenů bývá obvykle jen oběť. Předměty v okolí zůstávají nezasaženy.

Když přeskočí jiskra

Otázku samovznícení se snaží objasnit vícero teorií. Ty nejznámější představuje následující výčet.

  1. Tělo jako svíčka

Tzv. knotová teorie přirovnává lidské tělo ke svíčce, v níž se namísto vosku rozpouští tuk. Třebaže se  tuk na hoření skutečně podílet může, nevysvětluje tento přístup, proč a jak ke vzplanutí dochází. Vzhledem k faktu, že je lidské tělo z více než 70% tvořeno vodou, je podle vědců nemožné, aby vzplálo bez dodání vnější energie.

  1. Nasycení acetonem

Dříve velmi oblíbená teorie se zakládá na úvaze, že lidé trpící alkoholismem kumulují ve svých útrobách velké množství acetonu, jenž může vzplát. Stejnému riziku jsou vystaveni jedinci s diabetem. Zmíněná teze do jisté míry koresponduje se skutečností, že SHC nejčastěji postihuje osaměle žijící osoby a seniory. Dnes je však i tato teorie považována za nesprávnou.

  1. Elektrický výboj

Někteří badatelé spekulují o možnosti výboje elektrostatického náboje, jenž se v organismu hromadí např. chůzí po syntetickém koberci. Dle této teorie by výboj zapálil plyny v trávicím ústrojí, odkud by se požár šířil dál.

  1. Sebevražda silou myšlenky

V tomto případě se uvažuje o sebedestrukci vlastní psychickou silou. Vzplanutí je údajně zapříčiněno dlouhodobým pocitem intenzivní a nepřekonatelné touhy zemřít.

  1. Biologická energie

Někteří lidé se domnívají, že existuje specifická bioenergie, kterou vyzařuje každý živý organizmus. Dojde-li k jejímu nahromadění v těle, může nastat erupce, jejímž následkem by bylo samovznícení. Vědci ale existenci takové energie popírají.

Samovznícení ano či ne

Soudobá věda fenomén samovznícení lidského těla obvykle odmítá. Ačkoliv se evidovanými případy zabývá, nepodařilo se nikomu přesvědčivě prokázat, co a proč bylo příčinou jednotlivých uhoření. SHC nelze tudíž spolehlivě potvrdit ani vyvrátit. Odborná veřejnost spekuluje o dvou variantách. První považuje případy tzv. samovznícení za „dobře“ maskované vraždy, druhá hovoří o mylné interpretaci nalezených ostatků, ke které dochází jak nevědomou chybou patologů a vyšetřovatelů, tak vědomým zásahem osob zainteresovaných na výsledku vyšetřování.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu