Vyvážená strava – rovnováha energií Jin a Jang

Zdravý životní styl neodmyslitelně souvisí s vyváženou stravou. Jednou z metod, jak rovnováhy v jídelníčku docílit, je volit a kombinovat potraviny na základě energie, kterou vyjadřují.

Síla Jin a Jang

Učení o dynamice a změnách energie v přírodě vychází z více než 4000 let staré čínské Knihy proměn, v originále zvané I-ťing. Tento spis pojednává o přirozených cyklech (tj. biorytmech), které probíhají v nás i ve světě kolem. Hybnou silou je energie, jež nabývá různých kvalit. Pohybuje se na škále od extrémního Jinu po krajní Jang.

Jin je energie ženská. Svůj charakter propůjčuje zimě a noci. Přináší chlad, tmu, zpomalení, útlum a uvolnění. Protipólem Jinu je Jang, energie mužská. Ta dominuje létu a dnům od východu do západu slunce. Vyznačuje se teplem, světlem, rychlostí, aktivitou a tendencí stahovat.

Jin a Jang prostupují celý vesmír. My lidé jsme jako součást přírody přednastaveni k tomu, abychom jednotlivé biorytmy respektovali a přizpůsobovali se jim včetně stravy, kterou konzumujeme. Pokud tyto zákonitosti ignorujeme, ocitá se náš organizmus v nerovnováze. Tělo se rychleji opotřebovává a objevují se zdravotní problémy.

Základní dělení potravin

Stravu běžné populace lze rozdělit do tří skupin, tj. na potraviny jinové, jangové a bez extrémního dopadu, tzv. bezpečné. Jinová strava ochlazuje, zpomaluje a uvolňuje. Do této kategorie spadají alkohol (jakož i drogy a léky), cukr, med, oleje, veškeré ovoce, mléko a většina mléčných výrobků. Potrava jangová zahřívá, vysušuje, nabuzuje a stahuje. Typicky jangovými potravinami jsou sůl, vejce, maso a tvrdé sýry. Příjmem extrémních potravin namísto vyvážené stravy uvádíme tělo do energeticky nerovnovážného stavu. To pak v zájmu obrany začne vyžadovat vyvážení. Z tohoto důvodu máme např. po výrazně slaném pokrmu chuť na něco velmi sladkého. Střídání extrémů je zátěžové. Orgány se rychleji opotřebovávají, a navíc vzniká riziko nadměrného příjmu potravy, jehož následkem bývá nadváha, potažmo obezita.

Základem vyvážené stravy by proto měly být potraviny označované jako bezpečné. Jedná se o obiloviny, luštěniny a zeleninu, v menší míře též o ořechy a olejnatá semena I tyto potraviny samozřejmě vynikají specifickou energií. Nicméně ta zde není natolik výrazná, aby zásadně narušila naši energetickou bilanci. Na druhou stranu nelze opomenout, že existují rozdíly v charakteru energie mezi jednotlivými zástupci (např. u obilovin platí, že jangová pohanka je mnohem vhodnější v zimě, zatímco v létě nám lépe svědčí konzumace jinové kukuřice). Proto i v případě těchto bezpečných potravin není vhodné zařazovat je nahodile, aniž bychom předem uvážili, jakou energii právě potřebujeme.

Úprava potravin

Při sestavování vyváženého jídelníčku nejde pouze o rovnováhu energií použitých surovin. Svou podstatnou roli hraje též příprava. Postupy, při nichž se uplatňuje voda, pára, chlad či fermentace zvyšují jinový charakter stravy, kdežto teplo, var, tlak a časově delší úprava posilují Jang. Nejvíce jangovými úpravami jsou pečení a restování na sucho. Oproti tomu příprava čerstvých šťáv a mražení představují krajně jinové postupy. Budeme-li např. upravovat kořenovou zeleninu, jež je mezi druhy zeleniny nejvíce jangová, v páře, zvýšíme její jinový (ochlazující) charakter. Tím docílíme úpravy vhodné především pro letní měsíce. V zimě je naopak žádoucí kořenovou zeleninu vařit nebo zapékat, čímž se zvýší její jangový (zahřívací) potenciál.

Hlavní pravidla vyvážené stravy

  1. Základem výživy jsou obiloviny, luštěniny a zelenina.
  2. Stravujeme se v takové míře, abychom pokryli potřeby organizmu, ale nevytvářeli přebytky.
  3. Dbáme na rozmanitost a estetiku servírování. Jídlo není jen výživa, má být též potěchou oka i duše.
  4. Stravu měníme s ohledem na roční období, denní cyklus (dopoledne se aktivujeme, k večeru zklidňujeme), aktuální zdravotní stav a psychické rozpoložení.
  5. Ženy přirozeně posilují svůj jinový charakter, zatímco muži doplňují více jangovou energii.
  6. Upřednostňujeme potraviny typické pro klimatické pásmo, ve kterém žijeme. Preferujeme sezónní produkty.
  7. Potraviny vhodně kombinujeme (např. nekonzumujeme obiloviny společně s ovocem – jednoduchý cukr z ovoce zabraňuje správnému trávení škrobů z obilovin).
  8. Dopřáváme si stravu v různých formách. Ideálně v rámci každého denního jídla kombinujeme vícero podob úpravy – od tekuté po křupavou.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu