Jak vyvolat ducha a na co byste se jej neměli ptát

Vyvolávání duchů, tzv. spiritismus, představuje nejrozšířenější směr novodobého okultismu. Seance, jejichž cílem je navázat kontakt se zemřelými, jsou oblíbené především mezi dospívajícími, kteří hledají cestu k hlubšímu poznání života na zemi i mimo něj. Pozor, tato okultní praktika není hrou! Nese s sebou řadu rizik, jež mohou mít nedozírné následky.

 

Spiritistická seance

Chcete-li navázat kontakt s duchy, uspořádejte spiritistickou seanci. Jejím principem je spojení energií vícero účastníků, kteří zasednou do kruhu a s vážným úmyslem (nikoliv z rozmaru!) soustředí mysl na kýžené spojení. Jeden z participantů představuje tzv. médium, tedy osobu, která seanci vede (ducha vyvolává i odvolává), případně skrze kterou vyvolaný duch promlouvá. Ke komunikaci však častěji slouží Ouija, spiritistická tabulka s písmeny a číslicemi, po níž se posunuje speciální planžetou.

Jak ducha vyvolat

Než se do vyvolávání pustíte, minimalizujte rušivé vlivy (např. si vypněte mobil) a zklidněte svou mysl. Vhodným prostředkem je procházka přírodou či meditace. Rozhodně neužívejte alkohol a drogy. Předem si připravte otázky, které budete pokládat. Měly by být konkrétní a jednoduché. Ideálně takové, na něž lze odpovědět stylem „ano – ne“. Máte-li možnost, požádejte osobu mimo kruh, aby plnila roli pozorovatele a zapisovala průběh sezení. Pozdější analýza může být velice přínosná.

O vyvolávání duchů se v žádném případě nepokoušejte o samotě. Nikdy nevíte, koho vyvoláte, a vystavili byste se zbytečně riziku, že na vás zaútočí zlý duch. Ze stejného důvodu neorganizujte seanci u sebe doma. Snadno byste mohli přijít k nájemníkovi, jemuž se jen těžko dává výpověď. Pokud již kontakt se zlým duchem navážete, vyvolávání okamžitě ukončete. Trpíte-li duševní poruchou, do spiritismu se raději vůbec nepouštějte. Zážitky ze seance mohou odstartovat psychické problémy i u zdravých jedinců.

I duchové lžou

Počítejte s tím, že jen málokdy se vám poštěstí vyvolat ducha konkrétní osoby. Nejsnazší je navázat spojení s bloudivou duší, která uvízla na zemi. Tito duchové zpravidla působí destruktivně a hrozí, že vás napadnou energetickým vampyrismem (Více o vampyrismu v článku ZDE.). Navíc nemají přístup ke globálnímu vědomí a nečiní jim problém podávat na vaše otázky lživé odpovědi a manipulovat vámi. To ostatně mohou i ti, kteří již přešli do jiné dimenze a na vesmírný kanál napojeni jsou.

 

Tabu témata

Spiritismus není zábava a rozhodně není pro každého. Při hovoru s duchy je nutno vyhnout se několika tématům. Základním pravidlem je nedotazovat se na datum smrti vlastní ani kohokoliv jiného. Dále vypusťte všechny dotazy, jimiž byste mohli zemřelého urazit. V neposlední řadě je důležité udržet si seriózní přístup, nevtipkovat a neptat se na hlouposti. Ve „hře“ je totiž příliš – váš vlastní život.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu