Metoda SRT – Zkoumání podvědomí mysli

Spiritual Response Therapy, terapie duchovní odezvy či krátce metoda SRT je alternativní léčebnou technikou, kterou založil a od roku 1985 rozvíjel americký duchovní a učitel Robert E. Detzler. Terapie založená na komunikaci mezi Vyšším Já terapeuta a podvědomím klienta slouží k odhalení a vyčištění bloků a negativních programů, jež si duše nahromadila za dobu své existence. SRT přináší rychlou úlevu na mentální, emocionální a fyzické úrovni a bezpečně doplňuje klasickou lékařskou péči.

Jak SRT probíhá

Jen ve spolupráci s odborníky

Třebaže zakladatel metody Detzler (1930 – 2013) vydal za svého života několik knih pojednávajících o SRT, nemůžeme jeho literární odkaz považovat za výukový materiál k aplikování terapie duchovní odezvy v praxi. Jedná se o díla pouze teoretizující a inspirativní. Pokud chceme SRT podstoupit, je nutné obrátit se na certifikovaného terapeuta či školitele, případně kurz sami absolvovat. Metoda se navíc neustále vyvíjí, a proto je nezbytné se v oboru dále vzdělávat.

Terapeut – Vyšší Já – podvědomí klienta

Základem techniky je komunikace mezi terapeutem a klientem. Terapeut nejprve očistí sebe, tj. svou duši, aby byl při práci co nejvíce objektivní a soustředěný. Klient mu následně předloží problém, který chce ve svém životě vyřešit. Pokud není s to zformulovat, co jej tíží, vyjeví jej Vyšší Já. Vyšší Já je u metody SRT chápáno jako soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí, které terapeutovi/učiteli pomáhají číst záznamy klientovy/žákovy duše z akašické knihovny (Článek o Akáše ZDE.) Vyšší Já je individuální, doprovází člověka po celý život a počet a druh astrálních bytostí, které se  na  něm podílí, je dán spiritualitou a životními zkušenostmi jednotlivce.

Tytéž záznamy jako v Akáše si klient nese ve svém podvědomí. Jejich odkrývání se může odrazit projevy na fyzické úrovni. Jako příklad uveďme krátkodobé brnění, mrazení, třes, pláč či únavu. Při metodě SRT se nepracuje s pozitivní energií, nýbrž výlučně s negativními bloky, jež je zapotřebí z akašických záznamů a z podvědomí vymazat.

Kyvadlo a tabulky

Práce terapeuta může probíhat pouze na duchovní úrovni (dokonce i na dálku). Ve většině případů jde ale o kombinaci channelingu a kyvadla spolu s kyvadlovými tabulkami. Pro techniku SRT existuje 40 tabulek, na nichž jsou uvedeny nejčastější příčiny problémů, které mohou stát v pozadí bloků negativní energie, jimiž je naše duše zatížena.

K čemu metoda SRT slouží

Spiritual Response Therapy má široký záběr. Budeme-li generalizovat, slouží k odstranění bloků z traumatizujících zážitků a stresových situací z přítomného i minulých životů.

  • Pomocí SRT lze léčit únavu, nespavost, úzkosti a fobie, potíže s učením a koncentrací, nedostatečné sebevědomí či chronické bolesti bez zjevné příčiny.
  • Ulevuje též od alergií, pomáhá při léčbě některých kožních problémů a může pomoci v případě potíží s nočním pomočováním.
  • Tato technika rovněž přispívá ke zlepšení partnerských a ostatních mezilidských vztahů, neboť ruší vzájemné negativní energie.
  • S pomocí SRT lze docílit zrušení starých slibů, přísah a kleteb, jimiž jsme svázáni napříč několika životy.
  • Dále pomáhá od závislostí, přispívá k celkovému rozvoji osobnosti a spirituality, posiluje naše vnitřní dítě a zbavuje rodové karmické zátěže.
  • V neposlední řadě odstraňuje špatné energie u rostlin, zvířat i předmětů, harmonizuje zóny s negativní energií a pomáhá odstranit duchovní parazity.

Rozdíly mezi LSVJ a SRT

Metoda SRT se velice podobá technice LSVJ (Se kterou jsme vás seznámili ZDE.) Není tedy překvapující, že některé prameny metody ztotožňují. Oba přístupy jsou založeny na léčení skrze Vyšší Já a obě techniky navazují na historicky ověřené zkušenosti s prací s kyvadlem.

  • Zatímco SRT vznikla ve Spojených státech, technika LSVJ se paralelně k ní vyvinula v Evropě.
  • SRT je Detzlerovou originální metodou, a jako taková je chráněna ochrannou známkou. Proto i kurzy, které se k SRT pořádají, jsou dražší než kurzy LSVJ.
  • LSVJ je metodou více rozšířenou, minimálně ve střední Evropě. Její hlavní předností je skutečnost, že se jedná o terapii již „očištěnou“. Tím se míní fakt, že pracuje s tabulkami, které se v praxi osvědčily, a není tedy nutné je měnit. Oproti tomu u techniky SRT stále existují tabulky, jež se jeví jako problematické, protože Vyšší Já s nimi v mnoha případech odmítá spolupracovat.
  • Nutno podotknout, že detailnější odlišení obou přístupů je s ohledem na zmatečnost řady zdrojů složité. Podle dostupných informací platí, že u LSVJ se na Vyšší Já s pomocí terapeuta napojuje samotný klient, zatímco u SRT je tím, kdo s Vyšším Já komunikuje, pouze terapeut.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu