Akáša – kronika nejen o minulých životech

Vesmírná kronika, knihovna a videotéka univerza, paměť Země – všechny tyto pojmy a spolu s nimi ještě řada dalších označují jediné – Akášu.

Co je Akáša

Slovo Akáša pochází ze staroindického jazyka sanskrt a znamená éter. Míní se jí kosmická energie, pralátka, která prostupuje celý vesmír. Akáša má tu vlastnost, že uchovává informace o všem živém i neživém, co kdy v minulosti existovalo, včetně slov a myšlenek, jež nebyly vyřčeny nahlas, a událostí, které zůstaly v procesu plánování a nikdy neproběhly.

Můžeme si ji představit jako energetický obal Země tvořený nepočitatelným množstvím dílků nabitých energií. Ty  představují jednotlivé myšlenkové procesy a fyzické skutky, jež se udály či udát mohly. Stejně tak lze při čtení kroniky Akáša nahlédnout náznaky událostí budoucích. Neexistuje nic poznané a poznatelné, co by akášická paměť nezaznamenala.

Globální a individuální

Ve spánku, ve stavu hluboké meditace, případně ve chvílích, kdy je tělo člověka silně oslabeno, lze do Akáši vstoupit a informace v ní uložené pročítat a prohlížet. Čtením z ní se rovněž zabývají někteří věštci a senzibilové. Pracovat s touto vesmírnou kronikou je údajně možné ve dvou rovinách.

Vše, co je a bylo důležité pro celou planetu, uchovává kronika globální. Do té má přístup každý. Jsou zde uložena data o vzniku a vývoji vesmíru, Země a  lidstva. Informace ale nejsou zapsány pouze z jednoho úhlu pohledu, nýbrž ke každé události existují záznamy zachycující „pravdu“ tak, jak ji vnímaly všechny zúčastněné bytosti včetně přírody a neživých předmětů. Tuto rovinu Akáši můžeme připodobnit k Jungově teorii o reálně existujícím kolektivním nevědomí.

Individuální Akáša je souborem dat o všech našich minulých životech. Z důvodu citlivých informací je přístupná pouze té osobě, jejíž minulé inkarnace zaznamenává, popř. tomu, kdo byl čtením pověřen. Snažit se o náhled do minulých životů cizích osob bez jejich souhlasu je vysoce amorální. Prohlížením individuální Akáši je možné rozklíčovat příčiny psychických a zdravotních problémů zapříčiněných karmickým dluhem, jakož i rozpoznat vlohy, které daná osoba v minulých životech plně rozvíjela a jimž by se měla věnovat též v životě současném.

Předpovídání budoucnosti

Čtení z akašické knihovny nelze využít k jednoznačné predikci budoucnosti. To ovšem neznamená, že se v ní záznamy o budoucím dění vůbec nenacházejí. Akáša je naprosto nezávislá na našem lidském vnímání času a prostoru. Minulé a přítomné v ní splývá spolu s  náznaky budoucího.  Vše na Zemi a ve vesmíru prochází neustálou změnou. Nicméně je známo, že historie se v jistém smyslu neustále opakuje, a proto studiem a pochopením minulosti je možné z dějů přítomných odhadnout vývoj budoucí. Napojením se na Akášu a studiem výjevů, které nám zpřístupní, lze též nahlédnout budoucnost. Tyto obrazy jsou ale neostré, pouze naznačené, vycházející z dat, které jsou v Akáše v okamžiku napojení se na ni uloženy.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu