Strom života – Symbol životní síly a nekonečného života

Strom života je už po tisíce let univerzálním symbolem stvoření a nesmrtelnosti. Kořeny tohoto stromu se nacházejí v podsvětí, kde čerpají živiny a sílu, kmen je symbolem pozemského světa a koruna stromu směřuje do nebe, kde větve čerpají vesmírnou energii. Strom je také zároveň spojen s narozením, životem a smrtí. Je symbolem životní síly i nekonečného života.

Strom života je také symbolem rodinné jednoty a plodnosti. Díky tomuto stromu si můžete kdykoliv vzpomenout, že na světě nikdy nejste sami, a že je kolem Vás svět, který Vás utváří, formuje a ovlivňuje. Časem, až strom doroste do výšky a jeho koruna zkošatí, může plodit ovoce, které bude symbolizovat život nové generace. Pohled na něj vám dodá energii pro nový start v rodině a rovněž přináší pozitivní vibrace, které vedou k dobré náladě.

Historie

V minulosti se všem stromům připisoval duchovní význam a byly považovány za mocné léčivé elementy. Se stromem života jsme se mohli setkat už za doby Adama a Evy, kdy vyrostl vedle stromu poznání dobra a zla v Rajské zahradě. Dodnes však není úplně jisté, zdali strom života není tentýž strom, jako strom poznání dobra a zla. Ať tak nebo onak, už v této době byl strom považován za propojení nebe s podsvětím, kdy jeho střední část zahrnuje veškeré stvoření.

Strom života se vyskytuje také v islámu. Korán pojednává jen o jediném stromě a to právě o tomto. Zde, ale existuje malá změna v názvu, namísto stromu života jej nazývají stromem nesmrtelnosti. Příběh stromu nesmrtelnosti je podobný tomu Biblickému. Had symbolizující Satana navedl Adama s Evou, aby si utrhli ovoce ze stromu a snědli jej a tím tedy neuposlechli Alláha. Všechny příběhy vázané s tímto stromem v Koránu vedou k jediné věci a to – Adamově zradě.

V starověkém Egyptě se tento strom nacházel v podobě akátu bílého, který patřil egyptské bohyni Iusaaset. Obyvatelé Egypta věřili, že tento strom v sobě skrývá jak život, tak smrt.

Svůj strom života má také Čína. Jejich stromem je broskev, která rodí jednu jedinou broskev a to jen jednou za 3000 let. Kolem této broskve se šíří pověra, která tvrdí, že ten, kdo sní tuto broskev, se stane nesmrtelným. Není to, ale jen tak. Tutu broskev totiž na nebi střeží pták fénix a zdola je chráněná drakem. Takže, vy, kteří na ní máte chuť, dávejte si pozor.

Jak tedy vidíte, se stromem života se setkává mnoho kultur i náboženství. Je to tedy univerzálním symbolem stvoření a jednoty téměř po celém světě. Máte i Vy ten svůj?

Využití

Strom života je opravdovým propojením energií – duchovních i pozemských, což se dá vysvětlit jako rovnováha mezi tělem a duší. Amulet, obraz či jiné znázornění tohoto stromu se tedy doporučuje všem, kteří po této rovnováze touží. Také se používá jako přinašeč štěstí pro ty, kteří se pokoušejí o nový začátek, touží po ochraně zdraví potomků nebo očekávají příchod nového života do rodiny. Strom života je také nutným pomocníkem pro léčbu neplodnosti a k dodání životní síly a energie.

Strom života je také velice pěkný motiv, takže pokud netoužíte po ničem z výše uvedeného, můžete využít jeho estetické stránky při výzdobě bytu, či jako tetování s moc pěknou symbolikou.

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Další zajímavé články