Symbol Jin Jang a jeho význam na tomto světě

Symbol

Jedná se o velmi známý a oblíbený symbol, ovšem velmi málo lidí doopravdy ví, co tento symbol znamená. Jin a jang pochází z Číny, 8-9 století př. n. l. Jde o dvě slzovité části spojené do jednoho celku, který tvoří kruh. Symbol je zpodobněním duality tohoto světa, představuje světlo a tmu, muže a ženu, dobro a zlo, lásku a nenávist…

Každá z nich nese jiný druh energie, ovšem každá z nich je v našem světě stejně důležitá a nepostradatelná. Ač jsou energie vzájemně odlišné, navzájem jsou si rovny a spolupracují spolu. Jedna bez druhé nemůže být a nelze je od sebe oddělit, neboť v každé z nich se skrývá část toho druhého. V každém Jinu je zárodek Jangu a naopak.

Jin

Jin je tmavou částí symbolu, jedná se o temnou energii. Může působit pasivně a smutně. Jde o ženský element, který koresponduje s nocí. Jin je často symbolizován zemí a vodou.

Jang

Jang je světlou části symbolu. Představuje světlou, veselou a aktivní energii. Část Jangu koresponduje se dnem a je to mužský element. Jang je symbolizovaný ohněm a větrem.

Jin a Jang v židovství

V židovství se tento symbol vyskytuje v podobě hvězdy. Při rozložení této hvězdy můžeme vidět, že jde o dva trojúhelníky, které jsou postaveny proti sobě. To utváří jednotu.

Jin a Jang v křesťanství

V křesťanském náboženství se harmonie Jinu a Jangu, nachází v typickém křesťanském symbolu kříže. Jedna čára je horizontální, druhá vertikální. Horizontálně postavená čára je symbolem času, kolmá čára je symbolem prostoru. Protože žádná z čar, není ukončená, rozepínají se do nekonečna. Z toho plyne, že člověk, jenž je vyobrazen na kříži, je symbolem lidské nekonečnosti, jak v čase, tak i v prostoru.

Jin Jangové pojetí rodiny

Příkladem fungování Jinu a Jangu může být například pojetí rodiny. Muž je zástupcem Jangové složky a jeho úkolem je tedy živit rodinu, chránit jí a obstarávat vše pro to, aby dokázala fungovat. Úlohou ženy zastoupenou Jinovou složkou, je rodinu kotvit, vytvářet příjemnou atmosféru a dodávat podmínky pro bezpodmínečné přijetí každého jejího člena. Pokud jedna z částí nefunguje, rodina nemůže být harmonická a vyrovnaná.

 

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Další zajímavé články