Co znamená, když stále vidím opakující se čísla

Fenomén opakujících se čísel zaznamená v průběhu života nejeden z nás. Mohou se objevit kdekoliv – na hodinách, na pořadovém lístku, jako číslo ulice či domu, na poznávací značce, na účtence, …, možností je zdánlivě nekonečno. Jeden by řekl „náhoda“, jiný namítne „osud“. Co vězí za těmito číselnými vzkazy? Proč nás pronásledují a co nás na nich tolik přitahuje, že jim věnujeme pozornost a přemýšlíme o nich?

Hlas univerza

Opakující se čísla a číselné kombinace jsou jedním ze způsobů, jejichž prostřednictvím s námi komunikuje Vyšší Já. Většinou se objevují, aby nám pomohly ve chvílích, kdy stojíme před důležitým životním krokem nebo větší změnou. Jedni je nazývají andělskými čísly a věří, že se jedná o zašifrované zprávy od andělských bytostí. Druzí vychází z obecné numerologie a tvrdí, že čísla jsou prostředníkem mezi božským principem a pozemským světem. Vyjadřují řád univerza a jsou propojena s lidskými vlastnostmi.

Čím více, tím intenzivněji

Opakující se čísla mohou vystupovat jako dvojice (44), trojice (555) nebo i hodnoty vyšších řádů (77 777). Může jít o repetici jednoho čísla (222), ale též o opakující se kombinaci několika různých čísel (479 479). V zásadě platí, že při opakování se stejného čísla dochází ke zdůraznění jeho významu. Trojice je tedy naléhavějším vzkazem než dvojice či samotné číslo.

V případě kombinace různých čísel interpretujeme jejich význam dvojím způsobem. Buď jako souhrn jednotlivých čísel (345 → 3 a 4 a 5), nebo čísla mezi sebou sečteme (345 → 3 + 4 + 5 = 12 → 1 + 2 = 3) a tímto postupem je redukujeme až do chvíle, kdy je výsledkem jedno jednociferné číslo. Jeho význam je pak pro nás určující.

Obecná charakteristika číslic 0 – 9

Nula: Nastává čas zklidnění, odpočinku, uvědomění si jednoty s nejvyšším principem. Chystá se začátek něčeho nového.

Jednička: Přišla chvíle soustředit se sám/sama na sebe, přijmout svou individualitu a ujasnit si své cíle.

Dvojka: Je potřeba rozvíjet partnerské a mezilidské vztahy, naučit se spolupracovat, být asertivní a aktivně usilovat o harmonii.

Trojka: Trojka vyzývá k tvořivosti a hravosti. Je dobré pěstovat koníčky, bavit se, udržovat vztahy s přáteli a umět zdravě vyjádřit své pocity.

Čtyřka: Důležitá je stabilita. Na prvním místě je zklidnit se, stanovit si cíle a mít pevné zdraví, dobrou práci a dostatečné finanční ohodnocení.

Pětka: Číslo pět připomíná, že je potřeba umět se radovat a milovat. Žádoucí jsou pozitivní změny, prolomení stereotypů, cestování a zkoušení nových věcí.

Šestka: Do popředí přichází rodina a zodpovědnost. Prim hraje péče o zdraví a o domov. Nadešel čas budovat materiální stránky života.

Sedmička: Sedmička s sebou přináší potřebu rozvíjet náš duchovní rozměr. Obrátit se dovnitř, modlit se a meditovat. Důležitá je moudrost, která vychází ze vzdělání a ze sounáležitosti s přírodou.

Osmička: Připomíná se nám vesmír a s ním veškeré nekonečno. Nejsme však vůči němu bezmocní. Máme sílu utvářet svůj život. Zásadní je mít pozitivní přístup a víru ve spravedlnost.

Devítka: Devítka je číslem, které nás upomíná na zodpovědnost za vlastní osud. Je potřeba žít v lásce a toleranci. Soucit a odpuštění vedou ke spokojenosti. Je důležité oprostit se od sebestřednosti a pomáhat druhým. Útěchou je umění a duchovno.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu