Jak překonat stres – Přestaňte si komplikovat život

Stres se stal jedním ze symbolů dnešní doby. Vysoké společenské i individuální nároky, rychlé pracovní a životní tempo, nedostatek skutečných mezilidských vztahů a rizika vyplývající z „života“ na poli sociálních sítí jsou mu živnou půdou. Postupně přerůstá v gigantické monstrum, jež užírá z délky a kvality našeho života. Je tím, čím jsme ho učinili. Je tedy jen na nás, zda-li jej vykážeme zpátky tam, kam patří.

 

Stres jako přirozená reakce těla

Pod pojmem stres se skrývá soubor fyzických a psychických reakcí organizmu na zátěž neboli vystavení stresorům, tj. mimořádným fyzickým či psychickým podmínkám. Organizmus je ve stavu ohrožení nebo přetížení, a proto začne uplatňovat své obranné mechanismy. Dojde k vylučování stresových hormonů (zejména kortizolu), jež nabuzují k maximálnímu výkonu a umožňují jedinci útěk nebo boj.

Stres je tedy přirozenou a evolučně podmíněnou reakcí těla, která nás má ochránit, udržet v bdělosti a pomoci nám přežít. Při krátkodobém působení nás mobilizuje, motivuje k lepším výkonům a pomáhá rozvíjet náš potenciál.

Nicméně se jedná o stav čerpající z rezerv organizmu, a tudíž po něm musí následovat fáze regenerace a doplnění energie. Pokud je stres dlouhodobý a příliš vysoký, je pro jedince škodlivý a ohrožuje jeho tělesné i duševní zdraví. Při stresu dochází ke zpomalení trávicího a oslabení imunitního systému. Naopak dýchací a oběhový systém jsou zrychleny a spolu s nimi dochází k nabuzení svalové a nervové soustavy. Trvá-li tato pohotovost delší dobu, začnou se objevovat psychosomatické zdravotní problémy počínaje zhoršeným trávením, bolestí hlavy, vysokým tlakem až po deprese, kardiovaskulární choroby a onkologická onemocnění.

 

Copingové strategie

O tom, jak stres překonat, bylo sepsáno mnoho knih a proneseno nespočet přednášek. Hovoří se přitom o tzv. copingových strategiích (angl. to cope with = zvládnout, poradit si s něčím → termín coping = reakce na stres a způsob jeho zvládání). My vám z nich představíme ty základní. Je ale důležité mít na paměti, že všechny copingové metody jsou právě tak individuální jako samotné příčiny stresu. Co je pro jednoho zátěžové, může jiného těšit (rozhodovací pravomoc, veřejné vystupování, časté cestování, …).

 

Dbejte na prevenci

Kdo je připraven, není překvapen. Staré přísloví, které neztrácí na své aktuálnosti. Nečekejte, až vás život „převálcuje“, ale udržujte se průběžně v dobré mentální i tělesné kondici. Investujte čas i finance do zdravé stravy. Vyzkoušejte bylinky, objevte pozitivní účinky kvalitní hořké čokolády, ořechů, semínek a mnoha dalších opomíjených potravin, které posílí váš imunitní systém.

Dodržujte pravidelný a dostatečný spánkový režim a věnujte se pravidelným pohybovým aktivitám. Spánek zaručí vašemu organizmu potřebnou regeneraci. Pohyb kvalitu spánku ještě navýší a navíc sníží množství stresových hormonů v těle. Zároveň podpoří produkci endorfinů, které příznivě působí na naši náladu a přirozeně ulevují od bolesti. Zlepšení fyzické kondice a vzhledu, které pohyb rovněž přináší, posílí vaše sebevědomí.

Udržujte a rozvíjejte rodinné a přátelské vztahy, buďte pozitivní ve svém přístupu k životu a ostatním lidem. Věřte si, rozhodujte se samostatně a mějte kontrolu nad svým životem.

Dbejte na duševní hygienu. Zpestřete si co nejvíce život, abyste předešli ubíjející rutině a stereotypu. Věnujte se aktivitám, které máte rádi, a  rozvíjejte vlastní kreativitu.

 

 Zbavte se stresorů

Odstranění příčiny stresu je nejúčinnější copingovou technikou. Nejjednodušší je zbavit se zátěže, kterou si způsobujeme sami. Přestaňte si komplikovat život a zaměřte se na reálné cíle. Odmítněte touhu po dokonalosti jako čirou utopii a raději více naslouchejte vlastnímu tělu a pocitům. Zvolte si takové životní tempo, které vám bude příjemné. Nepoměřujte se s ostatními, nesnažte se být za každou cenu lepší a výkonnější než druzí. Raději usilujte o životní a domácí pohodu. Buďte asertivní, naučte se říkat NE a vymezte si pevně své hranice.

Buďte silní a raději se vydejte delší cestou postupného odstraňování stresových faktorů, než abyste podlehli zdánlivě rychlejšímu řešení v podobě návykových látek. Chvilková úleva či zapomnění vám jistě nestojí za to, abyste svůj „vystresovaný“ život zatížili ještě závislostí.

 

 Vyjádřete své emoce a vyventilujte stres ven

Nebojte se požádat o pomoc své blízké. Jestliže cítíte, že je vám milejší konzultovat starosti spíše s někým mimo váš okruh známých, neváhejte a vyhledejte odborníka. Stejně tak jednejte v situaci, kdy již stres nezvládáte a potýkáte se s psychickými nebo fyzickými zdravotními problémy. Pamatujte, že farmakoterapie vám uleví od symptomů, ale k trvalé harmonizaci vašeho zdraví povede jen tehdy, pokud se naučíte efektivně komunikovat a přenastavíte svůj životní styl.

 

 Relaxujte a meditujte

Jak v rámci prevence, tak v případě akutního stresu, využijete příznivé účinky relaxačních technik, dechových cvičení a meditace. Ovládnutí mysli je primárním předpokladem k získání kontroly nad životem. V kombinaci s uvolněním těla, jež se přenáší i na psychiku, vás uvede do stavu klidu a harmonie. Relaxaci a meditaci vhodně doplní a podpoří poslech relaxační a meditační hudby a aromaterapie

 

Překonejte stres humorem

Jsou situace, kdy se stresu prostě nevyhnete. Uvíznete v dopravní zácpě a nestihnete důležitou schůzku, místo vašeho bydliště zasáhnout přívalové deště a vytopí vám dům, onemocní vám kolega v práci a jeho povinnosti jsou z minuty na minutu přesunuty na vás, … takové a podobné události se jednoduše občas dějí. V takové chvíli si připomeňte generacemi předávané moudro, že štěstí je stav mysli.

Podaří-li se vám i  v nepříjemných momentech zachovat smysl pro humor, máte nad stresem vyhráno. Je prokázáno, že smích uvolňuje fyzické napětí (a opět platí, že uvolnění těla se přenáší na stav mysli), podporuje vylučování endorfinů, posiluje imunitní systém a zvyšuje průtok krve v cévách, čímž napomáhá před kardiovaskulárními chorobami.

Síla léčivého dotyku

Významnou roli při zvládání stresu hrají vaši bližní. Tentokrát nemáme na mysli pouze jejich emocionální podporu, nýbrž přímo fyzický kontakt. Je známo, že dotyky blízké osoby mají na pacienty a oslabené jedince terapeutické účinky. Pro běžný život je velice důležité udržovat intimní vztah s partnerem/partnerkou a dopřávat si dotyky a pohlazení i bez erotického podtextu.

Se sílou léčivou dotyku souvisí i naše interakce s domácími mazlíčky. Během hlazení si užíváme teplo a energii, které z nich vyzařují. Zároveň díky péči o zvířecí členy rodiny posilujeme pocit vlastní důležitosti a potřebnosti na tomto světě. Jsou naším každodenním připomenutím potřeby lásky, zdraví a sounáležitosti, tedy toho, na čem v životě skutečně záleží.


Hurá do přírody

Skvělou metodou, jak překonat stres a takříkajíc dobít baterky, je vypravit se do přírody. Elektronická zařízeni typu notebook, tablet nebo hudební přehrávač nechte doma. Z hlediska bezpečnosti se nanejvýš vybavte mobilním telefonem, ale mějte jej u sebe skutečně jen pro případ nouze. Vypněte vyzvánění i všechny další zvuky. V přírodě naleznete daleko více, než byste kdy dohledali ve virtuálním světě. Dá vám pocítit propojení vlastního Já s celým vesmírem. Díky ní se povznesete nad starosti běžného dne a dočerpáte pozbytou energii.


Jak na stres v zaměstnání

Jedním z nejčastějších zdrojů stresu bývá v dnešní době zaměstnání. Je to vlastně paradox. Trávíme v něm minimálně třetinu dne, měli bychom se na něj připravit během procesu vzdělávání a očekává se, že si zvolíme takovou profesi, ke které máme blízko. Bohužel teorie a praxe se často liší. Vystudovaným oborem se živí stále méně lidí a ani u nich není jisté, že je jejich povolání naplňuje. Řada dospělých se nechá zaměstnat jednoduše tam, kde je zrovna poptávka po zaměstnancích. Rozhodujícím faktorem je pro ně pravidelný příjem, který jim a jejich rodinám zajistí bydlení a prostředky na běžné výdaje. Stres na pracovišti ovšem postihuje i ty jedince, kteří vykonávají na první pohled perspektivní povolání. Jak s ním naložit?

Vedle rad a doporučení, se kterými jsme vás seznámili výše, se naučte být spokojeni i s průměrnými výsledky. Nenechte se při práci vyrušovat, dodržujte naplánované pauzy, věřte si a nepodléhejte hodnocení druhých. Nepropadejte panice, místo toho se ve chvílích stresu snažte zhluboka dýchat či aplikovat akupresuru (Bližší informace o akupresuře ZDE.) Naučte se odstřihnout od svého zaměstnání v době osobního volna. Je to čas pro vás a váš nutný odpočinek! Buďte aktivní a nezůstávejte jen ze stereotypu na pracovišti, kde nepociťujete vůbec žádné potěšení. Totéž platí, pokud se trápíte profesí, v níž vysoké nároky neodpovídají nízkému platovému ohodnocení, kde panuje šikana na pracovišti nebo není možnost ani kariérního ani platového růstu. Nejde o to, abyste v afektu dali výpověď a zůstali na úřadu práce. Avšak pokud cítíte, že potřebujete změnu, naplánujte ji krok za krokem a udělejte.


Žijte přítomným okamžikem

Nezatěžujte si hlavu tím, co bylo, neděste se představami toho, co se může stát. Užívejte si přítomnosti. Koncentrujte se na současnost a vychutnávejte si, že jste tady, že JSTE. Minulost nezměníte a budoucnost možná nikdy nepoznáte. Přítomnost je vaše jistota a jistota přináší klid.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu