Jak se správně rozhodovat – 8 užitečných rad

Rozhodování je nedílnou součástí každodenních myšlenkových operací našeho mozku. Některá rozhodnutí jsou natolik banální, že o nich téměř nepřemýšlíme. Mnohdy jednáme čistě ze zvyku (výběr oblečení do zaměstnání/do školy, příprava ranního nápoje, nákup běžných potravin aj.). Problém nastává, máme-li učinit rozhodnutí, jehož dopad na život náš či druhých je z nějakého důvodu zásadní. Nejednou nevíme, jakou variantu zvolit. Chcete-li se dozvědět, jak se rozhodovat správně a kterým chybám se při tom vyhnout, čtěte dále.

Čím více možností, tím těžší volba

Současná západní společnost vyniká nadbytkem produktů a širokým výběrem služeb. Škála možností se v posledních desetiletích rozšířila též mezi obory studia, typy povolání, životními styly tradičních i alternativních zájmových skupin, ale i v oblasti sexuality a partnerských vztahů. Podobných příkladů bychom našli ještě daleko více. Média, sociální sítě a letecká doprava zmenšily svět. Kulturní vlivy se prolínají. Naše rozhodovací procesy jsou tak ovlivňovány stále větším množstvím faktorů. Ironicky platí, že čím širší výběr, tím hůř se nám rozhoduje. Bojíme se, že nejlepší varianta unikne našemu hledáčku.

Proč činíme chybná rozhodnutí

Třebaže je naší přirozenou touhou rozhodovat se správně, každý z nás má zkušenost s tím, že tu a tam šlápne vedle. U některých osob špatná rozhodnutí bohužel převládají. Proč tomu tak je? Obvykle spočívá příčina v jednom či ve více z následujících důvodů.

 1. Jednáme stereotypně. Inklinujeme ke známým věcem, které jsme si osvojili osobní zkušeností nebo vlivem prostředí (rodina, přátelé, kultura, …). Bojíme se změny. Nechceme udělat krok do neznáma ani jít proti proudu.
 2. Volíme krátkodobé (rychlejší, snazší) uspokojení na úkor možností, jež by nám přinesly větší a trvalejší benefity, ale až po určitém čase a za cenu většího úsilí.
 3. Postrádáme kreativní myšlení a schopnost nadhledu. Vidíme jen dvě varianty, z nichž nám ani jedna nevyhovuje. Ve výsledku volíme menší zlo.
 4. Nemáme důvěru v sebe ani ve svá rozhodnutí. Zanášíme si mysl protichůdnými myšlenkami. Vesmírným zákonem přitažlivosti (ZDE) jsme pak vtaženi do víru chybného jednání.

Jak se správně rozhodovat

 1. Poznejte sami sebe. Odhoďte všechny naučené role a dovolte si upřímnost. Vyjasněte si, jaké jsou vaše priority a cíle.
 2. Neřiďte se očekáváním druhých, nýbrž vlastním rozumem a srdcem. Zároveň dbejte toho, abyste nepodlehli čistému egoismu. Buďte ohleduplní a snažte se nežít na úkor druhých.
 3. Vyhýbejte se rozhodování ve špatné náladě a ve stresu. Stresové situace potlačují racionalitu a vedou nás k impulsivnímu jednání. Pokud není zbytí, zklidněte nejprve emoce pomocí dechového či jiného relaxačního cvičení.
 4. Důležitým rozhodnutím dopřejte čas. Respektive dovolte svému podvědomí, aby problém zpracovalo. Zaměstnejte hlavu něčím jiným (sport, kniha, film, …) nebo si jděte lehnout. Neodkládejte rozhodnutí ale příliš dlouho. Čím déle budete čekat, tím více faktorů budete zohledňovat. Řiďte se intuicí.
 5. Zapojte fantazii. Představte si možné důsledky svých rozhodnutí v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Snažte se do jednotlivých variant vcítit. Která je pro vás nejpříjemnější?
 6. Rozhodujte se na základě maxima dostupných informací. Nebojte a nestyďte se požádat o radu.
 7. Pište si seznamy PRO a PROTI.
 8. Dřívější chybná rozhodnutí vnímejte jako příležitost k poučení. Pomocí analýzy odhalte vlivy, které vás k danému jednání vedly. V budoucnu se je snažte eliminovat.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu