Jasmuheen – Zázračná metoda žití bez potřeby jíst

Jméno Jasmuheen si za svůj pseudonym zvolila australská spisovatelka norského původu Ellen Greve (*1957). Původně daňová poradkyně, dnes propagátorka pránické stravy tvrdí, že od roku 1993 vyživuje své tělo pouze kosmickou energií. Šířením myšlenek tzv. breatharianismu prostřednictvím knih, internetových stránek a veřejných vystoupení si vybudovala prosperující business. Je Jasmuheen jednou ze zasvěcených nebo se jedná o nestoudný podvod zahrávající si s důvěrou a zdravím těch, kdo v pránické výživě vidí lepší a duchovně hlubší styl života?

Prána

Prána je sanskrtským výrazem pro životodárnou energii (tzv. dech), jež naplňuje celý vesmír. V obecném významu jde o soubor všech vitálních energií, kterými je kosmos prostoupen. V užším chápání se označení prána užívá pro jednu z těchto energií, a sice vzduch, jenž vdechujeme a který zásobuje naše tělo kyslíkem a dalšími plyny. Synonymy prány jsou např. kosmická energie nebo kosmické světlo. Podle učení Jasmuheen je toto světlo dostatečnou náhražkou potravin a tekutin. Výživu založenou na principu breathariánství přirovnává k fotosyntéze rostlin.

Inedia

Inedia neboli breatharianismus či breathariánství je hinduistickým učením o nepotřebě příjmu potravy, tekutin, ba dokonce, jak se někdy uvádí, i spánku. Zápisy o něm nalézáme již ve staroindických védách. Odhaduje se, že celosvětově má asi 30 až 40 tisíc stoupenců. Do západní Evropy se zmínky o inedii dostali během první poloviny 20. století. Jasmuheen tedy není zakladatelkou teorie o pránické stravě. Je pouze její novodobou propagátorkou, která si celý koncept komerčně upravila a kolem své osoby vytvořila auru pseudonáboženství.

Proč nejíst

Jasmuheen interpretuje pránickou výživu jako univerzální řešení otázky hladu a podvýživy ve světě. Dále vyzdvihuje možnost ekonomických úspor, ke kterým by v případě nepěstování potravin globálně došlo. Sama za sebe dodává, že energii, jíž tělo běžně spotřebovává v průběhu metabolismu, převádí její organizmus do tělesné a duchovní energie. Dle Grevové  je tento životní styl možnou alternativou pro všechny lidi bez výjimky. Nejedná se o variantu platnou pouze pro světce, ale pro každého, kdo dokáže svou mysl ovládat natolik, aby přijala za fakt myšlenku, že skutečnou obživu přináší kosmické světlo.

Zasvěcení

Podle Cosmic Internet Academy, což jsou internetové stránky, na kterých se Jasmuheen veřejně prezentuje, má její učení až 6000 příznivců. Zasvěceným se člověk stává po absolvování 21 dní trvajícího iniciačního obřadu, kterému předchází individuální přípravné období. To spočívá  nejprve ve vynechání masa z jídelníčku a následném přechodu na syrovou stravu. Dalším krokem je konzumace polévek, po kterém přichází fáze tekutin. Přípravná etapa slouží podle Jasmuheen k tomu, aby zájemce o iniciaci vstupoval do obřadu s „čistým a naladěným systémem“. Vlastní třítýdenní zasvěcení spočívá v absolutním půstu, během kterého je povolen pouze příjem vody a bylinných čajů. Kámen úrazu spočívá v tom, že během iniciačního obřadu již několik osob zemřelo. Reakcí Jasmuheen na tuto skutečnost jsou kontroverzní výroky, v nichž nepřipouští žádnou vinu a všechna úmrtí odůvodňuje nedostatečným „naladěním se“ zasvěcovaných.

Jak žije Jasmuheen

Grevová o sobě říká, že sama dosáhla zasvěcení v roce 1993, kdy ji na cestu pránické výživy přivedli zemřelí duchovní učitelé. Přiznává, že tu a tam sice zhřeší, např. lokem bylinného čaje nebo kouskem čokoládové sušenky, nicméně k tomuto selhání za účelem oblažení duše dochází prý pouze párkrát do roka.

Co si však myslet o experimentu, do nějž se dobrovolně zapojila v roce 1999? Tehdy přijala nabídku jedné australské televize a souhlasila, že po dobu jednoho týdne bude žít v hotelovém pokoji pod neustálým dohledem kamer, lékařky a několika dalších žen, jež ji měly pozorovat. Cíl pokusu byl jasný – dokázat, že Jasmuheen skutečně nejí a nepije.

Již po dvou dnech se zdravotní stav Grevové natolik zhoršil, že bylo nutno podmínky experimentu změnit. Slovy Jasmuheen spočívala příčina jejích potíží v tom, že nedaleko hotelu je rušná silnice, která brání přísunu čerstvého vzduchu. Štáb tedy celý projekt přesunul do hor, kde si Jasmuheen kvalitu ovzduší nemohla vynachválit.

I tak bylo natáčení čtvrtý den na příkaz lékařky ukončeno, neboť Grevová projevovala známky silné dehydratace, rapidně jí poklesl krevní tlak a o od zahájení pokusu zhubla o 7 kilogramů. Ani tento jasný neúspěch ale Jasmuheen nepřivedl k tomu, aby se od svého učení distancovala. Naopak. Médiím argumentovala tím, že v nepřejícím prostředí je těžké se na pránické stravě udržet. I proto prý jeho stoupenci žijí ideálně v odloučení od většinové společnosti. Vyhledávají osamělá a klidná místa, kde na ně nemůže nikdo útočit.

Že sama Jasmuheen tato pravidla nedodržuje a místo klidu a samoty dává přednost mediální kariéře, je bohužel smutným epilogem.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu