Význam reinkarnace a důkaz její existence

Reinkarnace, neboli převtělení pochází z indické filosofie. K reinkarnaci dochází po úmrtí fyzické schránky člověka. Po ukončení aktuálního života se duše člověka znovuzrodí v nové fyzické schránce. Jedná se  o přechod z jednoho života do druhého, a protože duše není spojená s tělem trvale, může se vtělit jinam. Je důležité podotknout, že reinkarnace se netýká pouze lidstva, nýbrž úplně všech bytostí.

Reinkarnace je rovněž velice úzce spojena s karmou, která pojednává o tom, jak jeden život ovlivňuje druhý, a jak myšlenky a skutky, jež jsme vykonali, dopadají na naši současnost a budoucnost. Dá se snadno předpokládat, že pozitivní skutky vedou k lepšímu životu, než ty negativní. Což se odrazí v tom, jaká fyzická schránka bude naši duši přidělena. Schránka může mít jakoukoliv podobu. Může se jednat o lidi, zvířata i nadpozemské bytosti, záleží jen na vašich činech.

Reinkarnace v náboženství

Reinkarnace je každém náboženstvím chápaná trošku jinak. Kupříkladu křesťanství vůbec v převtělení nevěří. V křesťanství se lidé po smrti dostávají k Bohu, a to se svým tělem i duší. Věří, že jakmile se tam dostanou, budou Bohem očištěni od všeho zlého.

Budhismus chápe reinkarnaci spíše jako prokletí. Budhisté usilují o to, aby se dostali co nejdříve do nirvány, kde by mohli pokojně spočinout. Další životy je na téhle cestě tedy zdržují a nepokládají je za nic, oč by stáli. Budhismus věří v šest možných sfér, pro znovuzrození od pekla, přes zvířata až do sféry božstva. Vše záleží opět jen karmě.

Hinduisté se zabývají otázkou, zdali člověk, může dojít k očištění, na kterou jim reinkarnace odpovídá. Hinduisté předpokládají, že každá duše je nesmrtelná a po úmrtí těla se dostane do nové, narozené bytosti. V hinduismu existuje i víra v možnost božskou milost, která jim umožní karmický dluh vymazat a ukončit věčné utrpení koloběhu rození se a umírání.

Judaismu i islámu je pojem reinkarnace naprosto cizí, stejně jako křesťané věří pouze v jediné tělo a duši, které máme až do úmrtí, čímž je život ukončen.

Důkaz existence reinkarnace

V roce 2007, byl proveden výzkum profesora Stevensona, který se právě reinkarnaci zabýval. Stevensonovi se podařilo zjistit až 3000 případů reinkarnovaných osob. Pracoval s metodou rozpoznávaní obličejů pro porovnání s jejich předchozím vzhledem. Při tomto výzkumu zjistil, že děti, jež si pamatují své předchozí životy, mají znaménka přesně v místech ran osob, jenž nesli jejich duši v předešlém životě.

Profesor uveřejnil také rozhovory s několika těmito dětmi, ve kterých mluví o vzpomínkách na minulé životy. Tyto vzpomínky byly ověřeny a následně v 92% označeny za pravdivé. To by už přesvědčilo nejednoho skeptika, nemyslíte?

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu