Posvátná geometrie a význam symbolů

Útvary posvátné geometrie jsou naprostým základem všeho, co na světě existuje. V rámci posvátné geometrie je tvořen celý náš svět včetně vesmíru. Jedná se o čisté, strukturované a vysoce vibrující zprávy. Tyto geometrické obrazce se vyskytují napříč všemi kulturami a náboženstvími. Mnoho chrámů, mešit, oltářů či nádvoří je těmito obrazci tvořena nebo alespoň inspirována. V dřívější době byla posvátná geometrie spojena s numerologií a aritmetikou, dnes se s ní můžeme setkat především u mandal.

Bod

Bod je základem celé posvátné geometrie. Je to symbol naprostého počátku stvoření, označuje božskou jednotu. Mluví se o něm také jako o místu posvátného středu vesmírného tvoření.

Kružnice

Z bodu vzniká pohybem do všech směrů kruh. Je to vlastně takové rozšíření vědomí do všech směrů, které nám tento kruh vytvoří a který obsahuje vše. Je jednotou. Jedná se o symbol prvního pohybu.

Vesica piscis – rybí měchýř

Vesica piscis vzniká vytvořením druhého stejně velkého kruhu, jehož střed leží na obvodu kruhu prvního. Tento symbol označuje první den stvoření, je to tvar vznikajícího vesmíru, moment kdy se expanduje realita do duality. Může se považovat i za spojení muže a ženy.

Semeno života

Doplněním dalších kruhů k zárodku života vzniká tzv. semeno života. Semeno života je složeno se sedmi kružnic pocházejících z Vesica piscis (rybího měchýře). Středy těchto kružnic jsou položeny tak, aby jejich středy leželi na průsečíku první kružnice a jakékoliv další kružnice. Kružnic je sedm, protože každá z nich je symbolem pro každý jeden den stvoření světa. V tomto semeni je také schován celý strom života – jeho kořeny, kmen, větve i květy. Semeno života je tedy symbolem začátku stvoření.

Květ života

Květ života vzniká stále dalším dokreslováním kružnic na všechny průsečíky semena života. Tímto počínáním nám vzniká stále větší obrazec. Květ je znázorněním základní formy prostoru, času, jednoty života a ducha jako součásti vesmíru.  Květ života je také symbolikou sedmi základních čaker lidského těla, má schopnost dokázat,  že všechny věci na světě pocházejí z jediného zdroje, a že jsou všechny úzce a trvale propojeny.

 Geometrický symbol květu je velice oblíbený jak starodávnou architekturou, kde se s ním můžeme setkat v oknech, na oltářích, hrobkách atd. Oblíbený vzor to je dodnes. Byl využit například při stavbě nejvyšší budovy světa Burj Khalifě.

Využití květu života

Pohled na květ života má za úkol vyzývat lidi ke sjednocení mysli, srdce a duše. Pokud si pořídíte talisman květu života, můžete počítat s harmonizující funkcí, která léčí jak tělo, tak duši. Při meditaci tento symbol pomáhá k napojení na božskou sílu. V běžném a praktickém životě se květ života nejčastěji využívá pro očistu a harmonizaci vody a potravin, pod které se vkládá.

 

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Další zajímavé články