Numerologie – životní číslo a význam dalších čísel

Středobodem numerologie jsou, jak už z názvu vyplývá – čísla. Ty nám slouží jako klíč k nalezení souvislostí existujících v lidském jednání či chování a umožňuje nahlédnout do nitra lidské duše. Jedná se o metodu velice snadno pochopitelnou a osvojitelnou. Základem numerologie jsou tři věci – datum narození zkoumané osoby, číselnou hodnotu jejího jména a psychické číslo. Dle těchto čísel můžeme určit osudové, psychické a jmenné číslo. Všechny tyto údaje nám pomohou na základě data narození poznat, o jaký typ člověka jde.

Fungování numerologie

Všechno na světě podléhá předvídatelnému vývoji v cyklech, které je možno měřit v číslech. Tyto čísla ovšem neslouží jako kvantitativní ukazatele, nýbrž kvalitativní. Čísla našeho data narození skrývají určitou sílu, podobnou elektrickému náboji. Tuto sílu vidět nemůžeme, ale je možné sledovat její projevy. Projevy této síly jsou povahové rysy člověka.

Psychické číslo

Toto číslo je závislé na datu a místě našeho narození. Toto číslo získáme zjednodušením data narození. Například pokud jste se narodili 13. dubna, sečtete 1 a 3, což se rovná 4. Vašim psychickým číslem bude 4. S žádnými jinými čísly se zde nepracuje. Psychické číslo se zabývá seberealizaci člověka. Napomáhá k výběru vhodného partnera, přátel, ale i správné stravy. Toto číslo také ukazuje na skutečnost, jak vidíte Vy sami sebe. (Existují tabulky, kde definici svého psychického čísla nejdete)

Životní číslo

Osudové číslo získáme redukcí celého data narození na jedno číslo. Například pokud jste se narodili 12. 4. 1991, musíte jednotlivé cifry sečíst – 1+2+4+1+9+9+2 = 28 = 2+8 = 10 = 1+0 = 1. Vašim osudovým číslem bude tedy 1. Toto číslo říká, jak nás vidí naše okolí. (Naleznete v numerologických tabulkách)

Jmenné číslo

Získáme jej tak, že ke každému písmenu jména a příjmení přiřadíme jednu číslici, potom jednotlivá čísla sčítáme jako v předešlém případě. Pokud má někdo velmi užívanou přezdívku, k výpočtu započítá její čísla. Výsledné číslo sčítáme tak dlouho, dokud se nedostaneme k  jednocifernému číslu.

AIJQY = 1, BCKR = 2, GLS = 3, DMT = 4, NE = 5, UVWX = 6, OZ = 7, FHP = 8

Příklad:

JAN NOVÁK            J = 1 A = 1 N = 5 (1+1+5 = 7)

                                    N = 5 O = 7 V = 6 A = 1 K = 2 (5+7+6+1+2 = 21)

                                    7+21 = 28 = 2+8 = 10 = 1 + 0 = 1

Jmenné číslo Jana Nováka je 1.

Toto číslo je důležité zejména pro společenský život. U ženy se často díky sňatku změní, čímž se také změní její společenský život. Není tedy divu, že po přejmenování se z harmonického člověka, může stát člověk s problémy v rodinném životě. Před přejmenováním je tedy dobré zjistit, jestli si tím spíše neuškodíte.

Co získáme pomocí numerologie?

  • Poznat sami sebe, své dobré i stinné stránky a jejich projevy
  • Naučit se pracovat se svými negativy
  • Poznat osobnost a vlastnosti jiných lidí
  • Možnost pomoci ostatním lidem
  • Pochopení jednání ostatních lidí
  • Zlepšení vzájemné komunikace a vylepšení vztahů na základě, důkladného porozumění

Co je potřeba umět?

  • Učit se ze svých vlastních zkušeností, vědomosti z knih slouží jen jako opora
  • Ovládat svou intuici a pracovat se svou myslí bez postranních úmyslů
  • Posuzovat poznatky nezaujatě a stát se objektivním pozorovatelem
  • Základní znalost astrologie – znamení zvěrokruhu, postavení planet a jejich význam, znamení slunce a měsíce apod.

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Další zajímavé články