Intuitivní písmo – Komunikace s nadpřirozenem skrze text

Intuitivní písmo je vhodným typem komunikace pro ty z nás, kdo zatouží navázat spojení s bytostmi z vyšších sfér. Díky této technice můžeme hovořit nejen s duchy zemřelých, ale též s anděli, duchovními mistry, ba i samotným božským absolutnem. O co se jedná.

 

Channeling aneb moderní spiritismus

V případě intuitivního písma dochází k navázání kontaktu s bytostmi z astrální, tj. duchovní, oblasti. Ty promlouvají prostřednictvím média (angl. channeler), které je schopno se napojit na vesmírný komunikační kanál (angl. channel). Intuitivní písmo je tedy formou channelingu. 

Médiem se můžete stát vy sami. Případně oslovíte někoho, kdo se channelingem a intuitivním psaním zabývá. Informace, které vyšší bytosti sdělují, jsou vnímány jako náhlé vnuknutí, jakýsi vnitřní hlas. Předávaná zpráva se zaznamenává písemně. Teprve po ukončení zápisu je možno obsah textu vyhodnotit.  Principem se tato forma komunikace podobá spiritismu. Krom spojení s duchy zemřelých umožňuje navíc také kontakt s jinými nadpřirozenými bytostmi.

Jak získat spojení

Předpokladem pro napojení se na vesmírný kanál je přechod do meditačního stavu. Připravte si tužku a papír, pohodlně se posaďte a koncentrujte mysl výlučně na svůj dech. Pro navození uvolněné atmosféry si předem můžete zapálit svíčku, vonnou tyčinku nebo aromalampu a pustit relaxační hudbu. Následně položte otázku, kterou vám mají duchovní bytosti zodpovědět. Čím konkrétnější bude, tím více se dozvíte. Nebuďte zklamaní, pokud se vám channeling napoprvé nezdaří. Stejně jako praktikování jiných technik, i tato vyžaduje jistou dávku tréninku.

Ve chvíli, kdy uslyšíte vnitřní hlas, začněte vše zapisovat. Nepřemýšlejte o jednotlivých slovech. Později budete mít dost času odpověď zanalyzovat. Až vám intuice napoví, že je hovor u konce, poděkujte a vraťte se do plně bdělého stavu.

 

Tři zdroje odpovědí

Při channelingu čerpáme informace ze zdrojů existujících mimo náš pozemský svět. Komunikace s nadpřirozenými bytostmi ale není jedinou možností, ke které lze intuitivní psaní využít.

Informace z vesmírného kanálu můžeme čerpat i sami. Stačí se vydat na badatelskou pouť do Akáši, vesmírné kroniky. Článek o této tzv. paměti Země naleznete ZDE.

Pro obě uvedené formy komunikace je nutno aktivovat božské v nás, naše nadvědomí neboli intuici. Možnosti této duchovní složky osobnosti jsou však limitované individuální duchovní vyspělostí. Proto ne každý je intuitivního psaní schopen.

Nesmíme opomenout, že intuitivní písmo je rovněž metodou osobnostního rozvoje. Hodí se tedy i pro osoby, jimž je víra v astrální svět cizí. V tomto případě není zdrojem channelingu  vesmír, ale čerpáme informace uložené v nás samých, v našem podvědomí. Rozhovorem s vlastním Já lze vyřešit nejednu složitou životní situaci. Navíc nám odkrytí potlačených emocí a uvědomění si příčin problémů uleví od mnohých zdravotních potíží. Stejně jako v případě komunikace s nadpřirozenem nechte slova plynout. Jen dýchejte a piště. Budete ještě překvapeni, co vše o sobě (ne)víte.

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Další zajímavé články

Zavřít menu