Duchovní příčiny nemocí – najděte příčinu onemocnění

Není žádným tajemstvím, že nemoci těla mají své duchovní příčiny. Psychické prožitky se odráží na kvalitě tělesného zdraví a pouze holistická, tj. celostní, léčba může vést k dlouhodobým pozitivním účinkům. Tento přístup je základem psychosomatiky (celostní pohled na zdraví jedince jako souhry duševních a tělesných faktorů a vnějších vlivů) a etikoterapie (Článek pojednávající o etikoterapii k přečtení ZDE.).  Ve spolupráci s klasickou západní medicínou, jež se orientuje spíše na léčbu symptomů, přispívají tyto alternativní léčebné techniky k celkovému uzdravení organizmu. Jejich cílem je odhalení a vysvětlení příčin, které k nemoci vedly a na něž nás příznaky, tedy varovné signály těla, upozorňují.

Emoční stres

Nemoc vzniká a bují tam, kde je organizmus vystaven dlouhodobým, uvědomovaným i neuvědomovaným, negativním emocím. Ty lze rozdělit do tří skupin – emoce zlosti, emoce smutku a emoce strachu. Jejich vlivem jedinec propadá emočnímu stresu, jehož tlak blokuje tok životní energie.

Vnitřní trauma, které vzniklo na mentální úrovni, se dříve či později odrazí na tělesném zdraví. Sama nemoc je pak voláním našeho Já o pomoc. Jde o výzvu k zastavení a introspekci. Nadešel nejvyšší čas uvědomit si, že něco je špatně. Něco nám chybí, něčeho je příliš, nežijeme tak, jak bychom měli. Pokud symptomy utlumíme pouze pomocí léků a skutečnost, že nemoc má svůj duchovní základ, budeme ignorovat, vypneme sice varovný signál, jenž nás tížil, ale zdravotních potíží se zbavíme jen krátkodobě. Brzy se ohlásí znovu, pravděpodobně v intenzivnější podobě.

Funkce jednotlivých orgánů a příčiny jejich onemocnění

 • Mozek: Mozek koordinuje činnost celého organizmu. Je-li při této namáhavé činnosti navíc zahlcován dlouhodobým stresem, hrozí přetížení některého z jeho center. To se může projevit na tělesné i mentální úrovni. Duševní onemocnění jsou dále projevem neschopnosti jedince žít naplno v pozemské realitě. Typicky se objevují u osob se sklonem utíkat před všedním životem do světa fantazie a duchovní oblasti. Jsou vyjádřením nespokojenosti s vlastní existencí.
 • Srdce: Srdce odráží naši osobnost, city a názory. V činnosti jej pohání radost, optimismus a víra. Energii mu ubírají bolest a zloba. Tak, jak srdeční sval udržuje oběh krve v těle, odráží spolu s tím informace o tom, zda-li v životě na věci hodně tlačíme a jsme dominantní (→ vysoký krevní tlak), nebo druhým spíše ustupujeme (→ nízký krevní tlak).
 • Plíce: Zdravotní stav plic je dán rovnováhou/nerovnováhou mezi braním (nádech) a dáváním (výdech), kterého se nám v životě dostává. Nedostatek lásky, zájmu a soucitu se projeví dýchacími potížemi. Dovolují nám vůbec ostatní svobodně dýchat? Dušnosti jsou typické zejména u dětí a submisivních osob, které tímto způsobem volají o pomoc. Pokud jsme šťastní a cítíme se milovaní, umíme rozradostnit druhé a vyjádřit jim svou lásku, plíce jsou zdravé.
 • Žaludek: Žaludek nám dává najevo, co jsme či nejsme schopni v životě snést a strávit. Poškozují jej zloba, závist a vědomí neschopnosti něco řešit. Vzniká pak žaludeční neuróza. V případě, že se nám něco příčí, máme tendenci se toho zbavit – daný problém zvrátit/vyzvrátit.
 • Játra: Kvalitu a zdraví jater určuje náš vztah ke světu a k lidem. Ukazuje se na nich, jak umíme milovat, tolerovat druhé a radovat se. Dá se říct, že jsou barometrem naší nálady. Játra oslabuje nezřízenost, tj. přílišné množství jídla, pití a sexu. Tím, že onemocní, snaží se nás učit střídmosti. Zároveň se v nich ukládá zloba, kterou pociťujeme vůči druhým i sobě. Proto jejich léčba závisí i na tom, na kolik jsme schopni zbavit se vlastní jedovatosti. V případě oslabení jater dochází ke vzniku nejrůznějších alergií.
 • Žlučník: Tento orgán je ukazatelem naší spokojenosti se životem. Lidé, kteří jsou agresivní a permanentně podráždění, mívají se žlučníkem potíže.
 • Tenké střevo: Tenké střevo archivuje a analyzuje události a emoce, jež v průběhu života prožíváme. Pokud se soustředíme převážně na problémy a máme tendenci vracet se k negativním vzpomínkám, pozbýváme energii vstřebat z života to pozitivní. Chybí nám jak látky pro výživu těla, tak pozitivní náboj pro potěchu duše.
 • Slezina: – Zde se nachází jedno z obranných center organizmu. Slezina odráží naši povahu, respektive její stinné stránky, a zachycují se tu nešvary a zloba. Je tedy v neustálém ohrožení. Taktéž ti, kdo s oblibou nadmíru hodnotí a kritizují druhé, zahlcují svou slezinu negacemi, což se časem projeví jejím onemocněním.
 • Slinivka: Slinivka bývá interpretována jako orgán lásky. Láska je sladká. Kdo ji však neumí dávat či komu se jí nedostává, kompenzuje si to jinak. Nejdostupnějším substitutem je jídlo. Výsledkem může být onemocnění cukrovkou.
 • Tlusté střevo: Tlusté střevo zpracovává vzpomínky a minulost. Hromadí v sobě křivdy a záležitosti, které sobě nebo druhým nedokážeme odpustit, v důsledku čehož si nemůžeme ani fyzicky ulevit. Součástí léčby tak musí být odpuštění a odpoutání se od minulých prožitků.
 • Ledviny: Ledviny reflektují kvalitu našich vztahů s lidmi, zvířaty i rostlinami. Paralelně k tomu, jak filtrují krev, bychom si i na mentální úrovni měli umět vybrat, co je v životě důležité, a vše ostatní jako zatěžující odpad vypustit. Bolesti ledvin mohou indikovat, že rozdáváme málo lásky. Oslabení ledvin bývá projevem strachu o vztahy, v nichž se nacházíme.
 • Močový měchýř: V močovém měchýři se shromažďují naše strachy a stres. Jeho stav odráží, jak umíme v životě tlak a obavy vypouštět, do jaké míry jsme vyrovnaní.
 • Pohlavní orgány: Pohlavní orgány zrcadlí naši spokojenost s partnerem a společným sexuálním životem. Jejich zdravotní stav je ovlivňován celkovou kvalitou partnerských relací. Vyjeví se zde tedy i naše spokojenost s emoční, sociální a ekonomickou stránkou vztahu.
 • Kůže: Kůže je nejvýznamnějším kontaktním orgánem. Její stav bývá vyjádřením kvality vztahů, v  nichž kooperujeme, a spokojenosti či naopak stresu, jež nám tyto kontakty přinášejí. Onemocnění kůže bývá pro svou zjevnost SOS voláním po podání pomocné ruky, lásce a pochopení.
 • Nadváha: Pro doplnění k funkcím jednotlivých orgánů uveďme ještě příčiny nadváhy a obezity, které se v dnešní době spolupodílí na většině civilizačních chorob. Nadváha – tedy nadbytečné obalení těla a orgánů tukem – je výrazem obrany organizmu. Odráží neschopnost člověka řešit nahromaděné problémy. Místo toho dotyčný utíká do světa jídla, kde se cítí komfortně. Nadváha bývá častá ovšem i u osob, které se nepřejídají. Opět jde o vyjádření obrany před problémy a stresem. Tělo se přednostně a na úkor výživy důležitých orgánů obalí, aby se chránilo. Veškeré diety mohou být účinné až tehdy, když člověk umí milovat svět a sám sebe.

Je důležité si uvědomit, že není v možnostech jediného článku postihnout příčiny všech lidských neduhů. Nechť je vám výše uvedený přehled vodítkem k pochopení nejběžnějších zdravotních potíží, se kterými se my lidé potýkáme. Pamatujte, že každá nemoc je projevem nespokojenosti duše. Dík této informaci můžete i vy, na základě vlastní intuice, pochopit, proč vás jaké potíže trápí a jak si od nich ulevit.

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Další zajímavé články