Čištění karmy – Jak očistit karmu a ulevit si v životě

Čištění karmy je jednou ze základních složek duchovního rozvoje. Zbavuje karmické zátěže (Bližší informace o karmě a karmické zátěži naleznete ZDE.), posiluje vitální energie uvnitř organizmu a přináší celkovou úlevu od tělesných i duševních trápení, s nimiž se v aktuální inkarnaci potýkáme.

Metod, jimiž lze negativní záznamy z karmy vymazat, existuje několik. Třebaže mohou být praktikovány samostatně, nejlepších a nejtrvalejších výsledků dosáhnete jejich kombinací.

Očista duchovním vzestupem

Pro čištění karmy se obvykle rozhodne až ten, kdo pochopí a akceptuje vesmírný zákon kauzality. Tím je míněn vztah příčina – následek, kdy dobro přináší dobro a zlo plodí zlo. Trpíte-li karmickou zátěží, je zřejmé, že musíte odčinit vlastní, případně rodové, negativní jednání.

Upřímné pokání, pozitivní myšlení a aktivní rozvíjení kladných vlastností jsou prostředky, jež vám k dosažení tohoto cíle dopomohou. Buďte soucitní, optimističtí a vřelí. Berte ohledy na své bližní, ale i na přírodu a vše živé i neživé, čím jsme, my lidé, obklopeni. Potlačte sobeckost a rozvíjejte dobročinnost. Naučte se odpouštět sobě i druhým. Jinak se úlevy nedočkáte.

Jste-li připraveni přijmout zodpovědnost za svou karmu a kvalitu života, dbejte za všech okolností následujících doporučení:

  • Nepátrejte příliš po vlastních nedostatcích a neupínejte přehnanou pozornost na nemoci.
  • Snižte své životní nároky a naučte se být spokojeni.
  • Volte si takové zaměstnání, které vás bude naplňovat.
  • Mějte koníčky a věnujte se jim.
  • Buďte tolerantní a mějte rádi své bližní i s jejich chybami.
  • I v nepříjemných situacích mluvte s druhými přívětivě a slušně.
  • Dělejte samostatná rozhodnutí a smiřte se s tím, že některá z nich mohou být špatná.
  • Neodkládejte život na budoucnost, využívejte přítomného okamžiku.
  • Aktivně vyhledávejte nové podněty a zážitky.
  • Mějte se rádi a važte si sami sebe.

 

Plnění karmických úkolů

Vedle rozvíjení osobnostních kvalit můžete svou karmu čistit skrze plnění tzv. karmických úkolů. Ty bývají rozděleny do devíti typů a proměňují se dle toho, v jaké životní fázi se právě nacházíte. S jejich určením vám pomohou numerologové. Ti je vypočtou z tzv. karmických kódů duše, jež se odvozují z data narození. Např. lidé, kteří mají v současném životě předurčeno, aby splnili karmický úkol č. 3, by se měli naučit komunikovat, určovat si priority a být s to vyjádřit své potřeby a názory.

 

Očistné rituály

Dalším způsobem čištění karmy jsou očistné rituály (spočívající např. v odblokování tělních energetických drah neboli čaker). Tuto službu nabízí řada léčitelů, šamanů a duchovních poradců. Jedná se o zdánlivě jednoduché a dostupné řešení. Bohužel právě v tom tkví kámen úrazu. Pokud na očištění karmy nebudete pracovat sami, a to aktivně a dlouhodobě, nemůžete očekávat více než krátkodobé výsledky za hodně peněz.

 

Asketismus a očista utrpením

Uvědomění si vlastních pochybení a jejich následků přivádí některé jedince k rozhodnutí, že nejlepší očistou je askeze a utrpení. Tento postoj je poněkud extrémní, zcela zavrhnout jej ale nemůžeme. V podstatě se jedná o snahu o maximální duchovní očistu, kdy ale velkou měrou obětujeme možnosti, jež nám nabízí inkarnace, v níž se aktuálně nacházíme.

Očistu utrpením může člověk prožít, aniž by o to sám usiloval. Neznalost vesmírných zákonů a karmické kauzality, a tudíž i absence snahy o čištění karmy, jej přivedou do situací, v nichž si na vlastní kůži odžije to, co dříve způsobil jiným.

 

Modlitby, mantry a meditace

Jistě příjemnější variantou očisty duše je komunikace s vesmírem a vyššími duchovními bytostmi, které skrze modlitby můžete požádat o pomoc. Meditace a recitování manter zharmonizují vaši mysl a přispějí k odstranění negativních stop, které se do ní v důsledku karmické zátěže otiskly.  Článek věnovaný této tématice naleznete ZDE.

 

Kombinace technik

Jak jsme předeslali již v úvodu, nejúčinnější metodou čištění karmy je kombinace jednotlivých postupů. Prvním krokem je uvědomění si vlastní zodpovědnosti a ochota práce na sobě samém. Následně byste měli vypátrat příčiny svých potíží. Lidově řečeno zjistit Co, Kdy a Proč jste spáchali. Prostředkem k tomuto kroku vám může být regresní terapie, hypnóza nebo snové výjevy, o jejichž zjevení lze modlitbou požádat astrální bytosti.

K odčinění minulých prohřešků a hříchů vám poslouží plnění karmických úkolů. Dost možná se budete muset vypořádat též s očistou karmických vztahů (Další informace ZDE.) Vše uvedené bude ale fungovat jen tehdy, pokud dospějete k odpuštění, pokoře a uvědomění si nutnosti pozitivního a altruistického přístupu k životu.

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Doufám, že se Vám článek líbil - Kartář Erik

Další zajímavé články

Zavřít menu