Karmická zátěž – Nevyřešené a nepochopitelné situace

Karmická zátěž aneb když platí, že co zaseješ, to sklidíš. Prožíváte jednu komplikovanou situaci za druhou? Cítíte se spoutaní vnějšími okolnostmi a nechápete, proč právě vy musíte řešit samé nepříjemnosti? Dost možná, že jen sklízíte plody své karmy.

 

Karma jako zákon příčiny a následku

Představa o karmě a reinkarnaci je nedílnou součástí řady orientálních náboženství, zejména hinduismu a buddhismu. V západním světě se pak pojí především s theosofií a antroposofií. Tato moderní eklektická hnutí z východních náboženství čerpají a propojují je s antickou filozofií a ezoterikou.

Výchozí myšlenka, jež je všem těmto směrům společná, je přesvědčení o nesmrtelnosti duchovního těla. To se v okamžiku smrti odloučí od těla hmotného a přechází do astrálního (tj. duchovního) světa. Odtud později vstupuje (inkarnuje se) do těla nového.

Při procesu reinkarnace, čili znovuzrození, dochází k přenosu karmy. Jedná se o otisky pozitivních i negativních činů, myšlenek a slov z minulých životů do naší mysli. Samotný pojem karma vychází ze sanskrtského (sanskrt = staroindický spisovný jazyk) slovního kořene „kr“ a znamená konat/činit. Protože mysl ovlivňuje způsob prožívání, determinují minulé životy kvalitu přítomnosti a budoucnosti. Naštěstí je v našich schopnostech negativní otisky z mysli odstranit a karmické zátěže se zbavit. Více informací o čištění karmy naleznete ZDE.

Ne za všechno si můžeme sami, i když …

Karmická zátěž neboli záporná složka naší karmy se transformuje do podoby zablokované energie negativních emocí a strachu, která nám ubírá životní sílu. Představuje tzv. karmický dluh, jenž musíme splatit. Navenek se projevuje chronickými onemocněními, častými zraněními a nehodami, těžkostmi v partnerských vztazích, problémy v zaměstnání či zápornými charakterovými vlastnostmi typu sklon k závislostem, agresivita, touha po moci a další.

Karmickou zátěž spolutvoří tři složky. První z nich jsme již zmínili. Jedná se o naše minulé životy a vše zlé, co jsme během nich udělali. Druhou část představuje karmický dluh po našich předcích. Ten dědíme skrze rodiče. Třetí složkou jsou chybné a nežádoucí postoje a činy, jichž se dopouštíme v současném životě. Většinou nás k nim vede neznalost vesmírných zákonů. Stává se, že kdo nepochopí karmické příčiny svých nedostatků a neúspěchů, mívá tendenci jim podléhat. Tím si ale jen vytváří další negativní karmu.

Následky karmické zátěže se nemusí projevit hned v následující inkarnaci. Semínko zlých skutků vyčkává na příhodné podmínky pro vzklíčení i přes několik životů. Pokud se aktivně přičiníme, nemusí vzklíčit nikdy.

 

Aby se nám žilo lépe

Základním preventivním opatřením proti karmické zátěži je vyhnout se tzv. deseti hlavním neprospěšným činům. Ty se, jistě ne náhodou, částečně překrývají s biblickým Desaterem. Podle způsobu, kterým k těmto skutkům dochází, rozlišujeme neprospěšné činy trojího druhu:

  • tělem: zabíjení, kradení, nepříslušný pohlavní styk (podmíněno kulturně a dobou)
  • mluvou: lhaní, pomlouvání, vulgární řeč, prázdné tlachání
  • stavem mysli: chamtivost, nenávist a nevíra v existenci karmy

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu