Jak funguje zákon přitažlivosti

Zákon přitažlivosti je jedním z hlavních kosmických zákonů. Stejně jako ve rčení, kde vrána k vráně sedá, i zde platí, že podobný podobného si hledá. Naše emoce, myšlenky a činy vibrují vesmírem a přitahují k sobě události s podobným nábojem. Tím se stáváme strůjci svého štěstí i neštěstí.

 

Nevědecké ale životem ověřené

Třebaže platnost zákona přitažlivosti nelze vědecky potvrdit (ani vyvrátit!), je přesvědčení o jeho pravdivosti natolik rozšířené, že se stal jedním z pilířů osobnostního poradenství. Stojí za okřídlenými motty typu: Posilujeme to, čemu věnujeme pozornost. Jen my sami jsme zodpovědní za kvalitu svého života. Jsme to výlučně my a nikdo jiný, kdo vytváří realitu, v níž se nacházíme. Každá realita je pouze subjektivním odrazem vnitřního světa jednotlivce atd..

Pozor na negativní myšlenky

Musíme si uvědomit, že zákon přitažlivosti funguje též v záporné polaritě. Často nám ani nedochází, nakolik sami sobě škodíme. Pokud se trápíme tím, co nemáme, či čím se sami sobě protivíme (jsem neúspěšný, jsem ošklivá, …), stanou se naše myšlenky dříve či později pravdou. Živíme je energií, kterou bychom mohli a měli soustředit jinam.

Koncentrujeme-li mysl správným směrem, tedy k cílům, po nichž toužíme, je zapotřebí vyvarovat se tzv. protichůdných myšlenek. Jinými slovy nelámat si hlavu s případnými překážkami v cestě za úspěchem. Z logiky zákona přitažlivosti bychom totiž právě takové překážky přitahovali. Zdá se, že zlozvyk donekonečna uvažovat o možných důvodech selhání je pravou příčinou toho, proč se některým z nás opakovaně nedaří realizovat své sny a ztrácíme víru ve vlastní potenciál.

Není bez zajímavosti, že leckdy nás život odmění tím, po čem jsme dlouhou dobu toužili, teprve ve chvíli, kdy jsme na danou věc přestali myslet (setkání s osudovým partnerem, početí potomka, kariérní postup, …) Tím, že jsme dané přání „vypustili“ z hlavy, odešly spolu s ním i negativní protichůdné myšlenky. Myšlenkový odpor zanikl a naše mysl se zharmonizovala. 

Vědomá aplikace zákona přitažlivosti v praxi

Díky zákonu přitažlivosti jsme schopni výrazně ovlivnit kvalitu svého života. Chcete-li dosáhnout pozitivních změn, řiďte se následujícími kroky:

  1. Přijměte zodpovědnost za vlastní život a konkretizujte cíle, jichž byste chtěli dosáhnout.
  2. Dejte myšlenkám jasnou podobu. Vizualizujte své plány v mysli i v reálu (např. pomocí kresby, fotografie, textů …).
  3. Manifestujte sobě i ostatním, že jste pevně odhodláni za svými sny jít a aktivně podnikněte kroky k jejich dosažení.
  4. S vděkem a pokorou poděkujte vesmíru za každé uskutečněné přání.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu