Andělé a andělé strážní

Na světě existují jedinci, kteří bez svého anděla strážného neudělají ani krok, modlí se k němu při každém sebemenším rozhodnutí a prosí jej o pomoc v každé situaci, která si to žádá. Na druhé straně jsou ti, kteří anděly považují za náboženský výmysl a nepřipisuji jim žádnou moc ani důvěryhodnost. Ať tedy věříte nebo ne, dnes si povíme, odkud se tento jev objevil, jaká je andělská historie a jaké jsou účely těchto andělů. Třeba právě vy, kteří jste na pomezí mezi těmito dvěi uvedenými příklady, si na andělíčky strážníčky vytvoříte názor.

Co/kdo je anděl?

Anděl je ryze čistá bytost, stvořená božským světlem. Jedná se o jakési dary Boha lidu, které jsou naprosto důvěryhodné a toužící po pomoci lidstvu v jakékoliv oblasti života. Slovo anděl pochází z latinského slova angelus, kdy toto slovo je spojením slova „ang“ – život a „El“ – Boží světlo. Pokud tedy tyto dvě slůvka spojíme, vznikne nám v překladu význam – „živé světlo Boží“. Bůh stvořil anděly, protože chtěl, aby mezi ním a lidstvem byli pomocníci, kteří budou zastupovat jeho dobrotu a budou tedy lidstvu nápomocní.

Andělská historie z hlediska náboženství

Andělé, či andělé strážní jsou nadpřirozené bytosti, které jsou podřízeny Bohu a plní úlohu posla mezi Bohem a říši lidí. Jde tedy o prostředníka mezi Bohem a lidmi. Naproti andělům stojí démoni, kteří jsou považováni za padlé anděly. Andělé se vyskytují v mnoha náboženstvích. Například v židovství, kde o andělech mluví jako o nezpochybnitelném faktu. Jedná se o první bytosti, které Bůh stvořil hned druhý den při stvoření světa. Ze starého zákona ovšem není jisté, zdali mají andělé svobodnou vůli, či jestli jsou nadřízenými nebo podřízenými lidstvu. Jsou popisování jako oku neviditelné bytosti, které mohou spatřit pouze vyvolení lidé.

Křesťanství navazuje na židovskou představu o andělech, kdy v Novém zákoně plní důležitou roli. Zde jsou popisováni velmi konkrétně a jsou představováni především v rolích poslů, například při oznámení narození Krista Marii, nebo narození Jana Křtitele Zachariáše. Jsou to také právě andělé, kteří předvídají zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Samotný Ježíš se o andělech také v Bibli zmiňuje a to jako o nástroji Božího soudu. Rovněž tvrdí, že je andělům nadřazený a také je nazývá svými pomocníky.

V islámu je anděl považován za bytost, která je plně dobrá a přátelská Bohu. Jejich místo je na Božím dvoře a jejich úkolem je zaznamenávat skutky lidí a následně je soudit. Archanděl Gabriel je také zodpovědný za text Koránu, který nadiktoval Mohammedovi. V islámu se k andělům ale nemodlí, protože se u Boha za nikoho nepřimlouvají. Mají ovšem anděly smrti, kteří se ke každému mrtvému dostaví ihned po jeho úmrtí. V islámu mají taky svého „Lucifera“, který se jmenuje Iblís. Tento anděl je považován za ďábla, protože se odmítl poklonit Adamovi.

Úloha andělů

Jak už bylo psáno výše, andělé jsou na světě proto, aby pomáhali lidstvu a to ve všech oblastech. Pokud tedy potřebujete pomoci s jakýmkoliv problémem, oddejte se svému anděli strážnému, který Vás má na starost. Pusťte ho k sobě a připusťte jeho opravdovost. Pokud budete mít pocit, že jste tento krok úspěšně zvládli, opakujte starou „dětskou“ modlitbu. Při konkrétních přáních můžete modlitbu různě poupravovat, Váš andělíček Vás určitě pochopí.

„Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku.
Opatruj ji ve dne v noci
od škody i od zlé moci.
Duši, tělo opatruj,
andělíčku, strážce můj.“

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu