Práce s magickými drogami – čeho můžeme docílit?

Užívání magických drog je tradičně spojováno s šamanismem a čarodějnictvím. Své příznivce má napříč staletími po celém světě. Jejich prostřednictvím lze dosáhnout změněných stavů mysli, kontaktu s astrálním světem a leckdy též intenzivních sexuálních zážitků. Přesto buďte obezřetní a pamatujte, že rizika převažují nad benefity. Pro ty z vás, kteří se o práci s magickými drogami a jejich účinky blíže zajímají, jsme připravili následující článek.

Co jsou magické drogy

V původním významu je droga látkou rostlinného či živočišného původu, která po vpravení do živého organizmu ovlivňuje jednu nebo více jeho funkcí. Magické drogy jsou pak takové látky, jež působí na psychiku intoxikovaného, přičemž svými účinky na centrální nervový systém probouzejí a stimulují jeho astrální smysly. Pro magickou praxi je zásadní, že drogy se aplikují pouze kouřem, mastí nebo perorálně, tj. ústy. Intravenózní (nitrožilní) užití je přísně zapovězeno. Magických drog je velké množství a druhů. Spadají mezi ně nejrůznější rostliny, houby, plísně, látky živočišného původu, ale i synteticky vyrobené preparáty.

 Při dělení drog dle působení na psychiku zdravého člověka rozlišujeme látky tlumivé, stimulující a halucinogenní. Typickým příkladem drog, které bývají užívány jako magické, jsou právě tzv. halucinogeny. Vyznačují se vlivem na kvalitu vědomí, intenzitu prožívání a celkovou psychiku.  Typickým rysem těchto narkotik je nepředvídatelnost jejich působení. V dalším textu se na ně zaměříme detailněji. Nejprve ale několik obecných rad k samotnému užití.

Jak k experimentům s magickými drogami přistupovat

Pokud si položíme otázku, čeho lze při intoxikaci magickými drogami dosáhnout, měli bychom mít v první řadě na paměti rizika, která s jejich užíváním souvisejí. Látky, jimž jsou připisovány magické účinky, mohou působit jako spouštěče závažných psychických onemocnění. Pod jejich vlivem uživatelé trpí halucinacemi a pseudohalucinacemi, na jejichž základě dochází k mnoha úrazům. K těm navíc přispívají obtíže typu poruchy pohybové koordinace či zmatenost. Výjimkou nejsou ani tragické konce, kdy intoxikovaný podlehne vedlejším účinkům látky nebo pod tíhou drogou vyvolaných představ spáchá sebevraždu. Mezi další potencionální a závažné důsledky se řadí riziko vzniku závislosti. Abychom negativní dopady užívání magických drog minimalizovali, doporučujeme  řídit se následujícími zásadami:

  • Před prvním užitím si vyhledejte maximum dostupných informací o droze, kterou se chystáte vyzkoušet.
  • Zjistěte si, v jakých dávkách je látku bezpečné užívat. Pamatujte, že čím nižší věk a váha uživatele, tím větší účinnost drogy. Navíc platí, že ženy bývají na účinky omamných látek citlivější.
  • Při prvním užití aplikujte pouze menší než doporučené množství drogy, abyste tak otestovali případnou alergii.
  • Vyhýbejte se směsím. Jednotlivé účinné látky v nich obsažené mohou mít při nevhodném zkombinování nežádoucí dopad na vaše zdraví.
  • Magické drogy neužívejte spolu s alkoholem. Zesiluje jejich účinek.
  • Neužívejte magické drogy dlouhodobě. Mezi jednotlivými experimenty dodržujte delší intervaly a na dobu po jejich užití (min. 1 den) si neplánujte žádnou náročnou a důležitou činnost.
  • K pokusům s magickými látkami nepřistupujte nikdy o samotě. Vždy mějte na blízku alespoň jednu dospělou osobu, která vám v případě potřeby bude schopna poskytnout pomoc.
  • Při operaci s magickými drogami pracujte v klidném prostředí, kde vás nebudou rušit vnější vlivy.
  • Experimenty neprovádějte v době nemoci, při oslabení či psychickém vypětí.
  • Osoby psychicky labilní by magické (ani jiné) drogy užívat nikdy neměly.

Základní halucinogeny

Jak jsme již předeslali v úvodu, přírodních i syntetických látek dnes považovaných za magické drogy je nepřeberné množství. My se proto zaměříme na halucinogeny, které jsou v našem prostředí nejběžnější.

LSD (diethylamid kyseliny lysergové)

LSD se vyskytuje v námelu. Je účinné již ve velmi malých dávkách, ale pojí se s ním nízké riziko závislosti. Typickým účinkem této drogy je vyvolání tzv. pseudohalucinací, tedy představ, u nichž si je uživatel vědom, že nejsou skutečné.

Pozitiva: Při intoxikaci LSD dochází k živějšímu vnímání barev, neživé věci se mohou jevit v pohybu a člověku se nabízí vhled do sebe sama. Vedle povznesené nálady se dostavuje pocit rozšířeného vědomí a jednoty s vesmírem. Často uváděným benefitem jsou intenzivnější sexuální prožitky.

Negativa: Po užití LSD se může objevit nevolnost spojená s třesem, silným pocením a suchem v ústech. Hrozí, že pseudohalucinace drogou spuštěné budou mít strašidelný obsah. Dostavit se též mohou zmatenost, únava, porucha pohybové koordinace a paranoia. Po užití LSD existuje dlouhodobé riziko tzv. flashbacku, tj. návratu stavu prožitého po intoxikaci.

 

Psilocybin

Psilocybin je toxickou látkou, která je obsažena v lysohlávkách a některých dalších houbách. Množství účinné látky v jedné houbě se nedá odhadnout. Riziko vzniku závislosti je poměrně malé.

Pozitiva: Po užití psilocybinu pozorují uživatelé sytější vnímání barev a ulpívání pozornosti na detailech. Objevuje se vizualizování a pocity rozšířeného vědomí.

Negativa: Rizika spojená s užíváním psilocybinu se podobají negativním účinkům LSD. Častá je nevolnost, dezorientace a paranoia.

 

Ketamin

Ketamin je synteticky vyráběným anestetikem, jež se užívá v humánní i veterinární medicíně. Charakteristickým účinkem ketaminu jsou tzv. disociativní účinky, tj. pocity oddělení duše od těla nebo pocity blížící se smrti. U této drogy existuje výrazně vyšší riziko vzniku závislosti než u předešlých.

Pozitiva: Vedle disociativních představ vyvolává pocity souznění (s lidmi i věcmi) a změny vnímání.

Negativa: Pro své anestetické účinky může vést ke zranění. Dále hrozí dočasná ztráta čichu, hmatu a chuti. Objevují se nevolnost, třes a křeče. Při dlouhodobějším užívání způsobuje poruchy paměti, ztrátu motivace a deprese.

 

Konopné drogy

Mezi halucinogeny se často řadí i drogy konopné, třebaže jejich účinky se od výše uvedených drog výrazně liší. Halucinace nejsou v jejich případě tak frekventované, spíše dominuje zkreslené vnímání času a prostoru a změny myšlení. Riziko závislosti, v tomto případě nikoli fyzické ale psychické, je zde vysoké.

Pozitiva: Při intoxikaci marihuanou se dostavují euforie, úleva od bolesti a povzbuzení chuti k jídlu. Uživatelé zažívají pocity rozšířeného vědomí, snazší introspekci a odtržení se od běžné reality.

Negativa: Sucho v ústech, zvýšení krevního tlaku a bušení srdce, překrvení spojivek, zmatenost, vtíravé myšlenky a pozvolná apatie. Při dlouhodobějším užívání se objevují poruchy paměti, zpomalené reakce, úzkosti a sexuální dysfunkce.

 

Mezi středoevropské magické drogy s halucinogenními účinky se dále řadí některé lilkovité rostliny (např. durman obecný) a muchomůrky, konkrétně muchomůrka červená a tygrovaná.

 

Lilkovité jedy v tradiční evropské magii

Téma magických drog v středoevropském prostředí nemůžeme uzavřít, aniž bychom nepřipomněli rostliny, které se v magické praxi užívají již od středověku a jejichž názvy pronikly do lidových představ o čarodějnictví. Jedná se  (nejen) o následující zástupce čeledi lilkovití.

Mandragora lékařská: Vytrvalá bylina, která působí jako sedativum, halucinogen a hypnotikum. Způsobuje pokles aktivity centrální nervové soustavy a vyvolává transy s velice živými sny. Její toxiny působí několik hodin a svými účinky ohrožují srdeční sval. Užití mandragory může přivodit smrt.

Rulík zlomocný: Vytrvalá prudce jedovatá bylina, jejíž účinnou látkou je atropin. Jeho užitím může nastat kóma a respirační paralýza, která končí smrtí.

Durman obecný: Jednoletá bylina, jejíž užívání vede k poruchám paměti a těžkým migrénám.

Blín černý: Jedno- či dvouletá bylina, která se vyznačuje slabší toxicitou než rulík a durman.  Způsobuje chuťové a čichové halucinace a vyvolává zneklidňující sny.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu