Parapsychologie – Zdánlivě nepochopitelné schopnosti

Parapsychologie, v některých zemích též známá jako psychotronika, je dnes považována za pseudovědecký obor zabývající se jevy, jejichž podstata se nedá vysvětlit pomocí pěti lidských smyslů.  Objektem jejího zkoumání jsou paranormální mentální jevy a tzv. PSI (psychická síla), která jejich existenci umožňuje.

V době svého vzniku, tedy koncem 19. století, šlo o uznávanou vědeckou disciplínu rozvíjející se především v západních zemích Evropy. Z českých parapsychologů se v průběhu 20. století nejvíce proslavil hypnolog Břetislav Kafka. I přes nepřijetí současnou vědeckou společností se jedná o dynamický obor, který se neustále rozvíjí.

Podstata parapsychologie

Pro parapsychologii a její předmět zájmu neexistuje jednotná definice. I z tohoto důvodu je pokládána pouze za pseudovědu. Přesto máme k dispozici několik možností, jak si její podstatu osvětlit. Víme, že se zabývá mentálními schopnostmi člověka, které přesahují jeho smysly, tj. zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Hovoříme pak o tzv. šestém smyslu. Údajně se jedná o schopnost komunikace naší duše. Tímto vědecky doposud neprokázaným a nepopsaným smyslem jsme schopni napojit se na mysl jiné osoby, či propojit se s vyšším duchovním světem.

Paranormální mentální jevy

Mezi mimosmyslové schopnosti, které parapsychologie studuje a zkoumá, se řadí jevy psychosenzorické a psychomotorické. První kategorie týkající se mimosmyslového vnímání (ESP – Extra Sensory Perception) zahrnuje telepatii, paragnózii (jasnovidectví), prekognici (předtuchu) a proskopii (věštění budoucnosti). Telepatií se rozumí přenos myšlenek z osoby na osobu, čímž lze obsah mysli nejen sdílet, ale i jej využít k ovlivnění chování příjemce vyslané zprávy. V případě jasnovidectví jde o schopnost vidět tzv. vnitřním zrakem, který jedinci umožňuje číst myšlenky jiných lidí, diagnostikovat nemoci, odhalit místa pobytu pohřešovaných osob a mnohé další.
Do skupiny psychomotorických (psychokinetických) paranormálních jevů se zahrnují telekineze (pohybování hmotnými předměty silou vůle), levitace (schopnost vznášet se), materializace (zhmotnění duchovních bytostí) a ostatní formy transformace energie včetně léčitelství způsobené dosud neznámou sílou označovanou jako PSI.

Za parapsychologické jevy se nepovažují úkazy mající náboženskou příčinu, tedy zázraky. Jejich povaha je čistě mystická a původcem těchto jevů jsou božské/nadpřirozené bytosti.

Facebook: Kartář Online

Mějte přehled o nových článcích, zapojte se do soutěží a kvízů

Instagram: Kartar_online

Uvažujte nad svým životem díky citátům

Pokud se Vám článek líbil, budu rád za sdílení. ❤️
👇🏽 Stačí kliknout

Facebook
Twitter

Okomentujte článek:

Přečtěte si také:

Zavřít menu